Stoppa tjuven – Ett stöldförebyggande projekt för båtklubbar

2018 Feb, 05 (0) Kommentarer

Stölder av utombordsmotorer, motordelar och hela båtar har pågått under många år, dock kan vi de senaste åren se en årlig markant ökning. Stölderna innebär en massa irritation och extra kostnader för båtägaren trots att båten är försäkrad. Som försäkringsbolag är det också frustrerande, en känsla av maktlöshet som vi inte vill känna längre. Att bara höja premierna i takt med ökade kostnader för stölder är inget för oss, då vi ägs av medlemmarna. Detta initiativ är istället ett försök till att vända trenden. Ska det stjälas så inte ska det ske på klubben! Projektes har tagit fram i samarbete med SBU,

Vi tror att det är klubbgemensamt stöldförebyggande arbete som är mest effektivt.

Det handlar ju om att få tjuven att avstå från att gå in på ert gemensamma område där båtarna ligger, inte främst att avstå från vissa bra stöldskyddade båtar som ligger där. Skalet ska vara runt klubbens områden inte runt enskilda båtar. Det är när båten förvaras utanför klubben som de flesta stölder sker och där har vi stramat åt villkoren sedan 2017. Det är säkrare att ha båten på klubben men trots det så förekommer det stölder även på klubbarna, inte minst på vintern som utgör ca 40 % av ett års samlade motorstölder. Nu tar vi nästa steg, genom att belöna de båtägare som vars klubb vidtagit stöldförebyggande åtgärder. Belöningen är i form av lägre och t.o.m ingen självrisk vid stöld inom klubbens hamn och uppläggningsområde.

Allt är frivilligt, vi har inte försämrat eller försvårat, bara infört en morot för att klubbgemensamt ta tag i det växande stöldproblemet.

När klubben uppfyllt kriterierna i något steg så registrerar klubben sin nivå via en länk som alla klubbar får per mail eller brev från oss. Om en medlem i sådan klubb råkar ut för en stöld får Svenska Sjö den information och självriskreduceringen eller elimineringen, sker då automatiskt utan att båtägaren behöver göra någonting. Vid en stöld kan Svenska Sjö kontrollera att villkoren var uppfyllda vid skadetillfället. Drabbad båtägare anmäler stöld till oss och polis på vanligt sätt och våra övriga försäkringsvillkor gäller precis som vanligt.

Projekt ”stoppa tjuven”– självriskrabatt vid stöld på båtförsäkring inom båtklubbens uppläggnings och hamnområde.

Gäller också SBU’s båtklubbförsäkring om klubbens egendom skadats i direkt samband med båtförsäkringstöld.

NIVÅ 1 – 1000kr i minskad självrisk

– Låsta grindar till brygga
– Deltagande i Båtsamverkan
– Ronderande vakt och passiv kameraövervakning. Eller egen vakthållning nattetid (21-06) under perioden 15 maj-15 oktober)

NIVÅ 2 – 2500kr i minskad självrisk

Utöver nivå 1:
– Obligatoriskt krav på stöldmärkning av utombordsmotorbåtar inkl motor och drev. Informationsskyltar på flera språk om stöldmärkning
– Belyst uppläggningsplats och på/vid bryggor
– Staket med låst grind till uppläggningsplats

NIVÅ 3 – Ingen självrisk

Utöver nivå 1 och 2:
– Ronderande vakt och passiv kameraövervakning. Eller egen vakthållning nattetid (21-06) året om

Ladda ner broschyr

Comment (0)

Comments are closed.