Svenska Sjö Motorbåtsförsäkring

Letar du efter en bra motorbåtsförsäkring där allt ingår? Teckna en riktigt bra motorbåtsförsäkring. Hos Svenska Sjö ingår bland annat brand, stöld och sjöskada när du försäkrar din motorbåt.

Svenska Sjö Assistans ingår alltid i alla våra försäkringar, dygnet runt. Om du dessutom är medlem i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen får du premierabatt.

 

Varför försäkra motorbåten hos Svenska Sjö?

Att ha en motorbåtförsäkring hos oss ger dig många fördelar.

  • Försäkringen gäller också när du hyr ut motorbåten för privat bruk till en annan person utan att tilläggsförsäkring krävs. En extra självrisk tillkommer.
  • Självriskbonus för varje skadefritt år. Du sparar in en summa på mellan 500 kr och 1500 kr per år som båten håller sig skadefri. Skulle båten råka ut för skada dras bonusen av på självrisken och därefter påbörjas sparandet på nytt.
  • Glasskada för båtens många glaspartier. Om glaset på vindrutan eller glasdörr/glasruta går sönder får du ersättning.

Vi erbjuder även assistans om din motorbåt skulle råka ut för något ute på sjön. Du kan även kontakta vår skadejour som tar hand om sjöassistans och skadeärenden. Du kan också få ersättning för maskinskada, det vill säga för båtmotorn. I Båtförsäkring Medlem ingår maskinskada för motorer upp till 5 år gamla och är du inte båtklubbsmedlem kan vi på Svenska Sjö hjälpa dig att teckna ett maskinskadetillägg. Båtmotorer som är äldre än 5 år och upp till 14 år måste ha en tilläggsförsäkring som vi gärna hjälper dig med.

Att ha en försäkring av motorbåt i Svenska Sjö ger dig förmåner som premierabatt, bra villkor och smidig skadereglering.

I Båtförsäkring Medlem får du ytterligare fördelar.

Fördelar med motorbåtförsäkring hos Svenska Sjö

Glasskada

Eftersom en motorbåt ofta har flera och stora glaspartier som kan skadas har vi inkluderat ett skydd för glasskada i vår försäkring. Du får ersättning för plötslig skada på vindruta eller annan glasdörr eller glaslucka.

Självriskbonus

Självriskbonus för varje skadefritt år. Du sparar in en summa på mellan 500 kr och 1500 kr per år som båten håller sig skadefri. Skulle du råka ut för skada dras bonusen av på självrisken och därefter påbörjas sparandet på nytt.

Uthyrning privatperson

Försäkringen gäller också när du hyr ut motorbåten för privat bruk till en annan person utan att tilläggsförsäkring krävs. En extra självrisk tillkommer.

Assistans

En bra dag på sjön kan lätt bli en mindre bra dag. Det kan vara tryggt att veta att Svenska Sjö Assistans alltid ingår i våra försäkringar. Vi har också en skadejour som är öppen dygnet runt som kan hjälpa till med sjöassistans och skadeärenden.

Maskinskada

En båtmotor är oftast det dyraste på en motorbåt och det kan kännas tryggt med ett extra skydd. Är du inte båtklubbsmedlem går det självklart att teckna ett tillägg för maskinskada, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad som ingår i våra olika motorbåtförsäkringar

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Ansvar, 33 000 000 kronor

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Rättsskydd

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Stöld / Skadegörelse

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Uppläggning/transport

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Brand

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Glasskada

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Sjöskada

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Uthyrning privat

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Assistans

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Allrisk

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Maskinskada, 5 år

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Utökat område

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Utökat rättsskydd

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Skräddarsy din motorbåtsförsäkring med rätt tillägg

Du kan givetvis utöver de många punkter som redan ingår i en försäkring av motorbåt, också teckna olika tilläggsförsäkringar, till exempel för sportfiske.

Olycksfall

Olycksfall täcker personskador både för dig och din besättning.

Utökat belopp för personlig utrustning

I Båtförsäkringen ingår ersättning för din och din besättnings personliga utrustning upp till 10 000 kr. För att utöka skyddet för din personliga utrustning kan du höja det beloppet.

Utökat belopp för elektroniska instrument

Båtförsäkringen kan lämna ersättning för elektroniska instrument till exempel GPS, ekolod, radar och AIS upp till motsvarande 10 % av båtens försäkringsvärde. Har du elektronisk utrustning utöver detta belopp så kan du teckna en tilläggsförsäkring på valfritt belopp.

Maskinskada upp till 14 år

Maskinskada är en försäkring som ersätter skador på din båtmotor och dess tillbehör. I Båtförsäkring Medlem ingår denna upp tills att motorn är 5 år.

Allrisk upp till 50 000 kr

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av båtspecifik utrustning genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel tappad propeller eller en utombordare som lossnar och förloras överbord. Allriskförsäkring ingår Båtförsäkring Medlem.

Släpjolle upp till 30 000 kr

En försäkring för skadad eller förlorad jolle.

Båtvagn upp till 50 000 kr

I Båtförsäkringen så ingår täckningsmateriel, inklusive oregistrerad båtvagn, till ett värde av max 20 000 kr. För dig som har en dyrare båtvagn eller en registrerad båttrailer kan en tilläggsförsäkring tecknas till ett värde upp 50 000 kr.

Sportfiske

Tilläggsförsäkringen Sportfiske kan tecknas för motorbåtar på en maxlängd på 7,3 meter.

Försäkring av motorbåt för din trygghet

På Svenska Sjö har vi stor kunskap om motorbåtar och försäkringar. Vi vet att en härlig dag på sjön ibland kan ta en vändning och då gäller det att ha en trygg och heltäckande försäkring. Våra ägare representerar Sveriges 247 000 båtklubbsmedlemmar och arbetar aktivt för att de ska kunna känna sig så omhändertagna som möjligt.

Den stora fördelen är att du som är båtklubbsmedlem också är delägare i Svenska Sjö, vilket innebär att din premie blir rabatterad när vårt överskott delas ut och Svenska Sjö går med vinst. Om du emellertid inte skulle vara medlem i en båtklubb kan vi hjälpa dig att teckna tilläggsförsäkringar och ge dig goda råd ändå. Du kan även få rabatt på premien om du går en utbildning eller visar på nautisk kompetens i till exempel form av skepparexamen och liknande.

Skräddarsy din motorbåtsförsäkring med rätt tillägg

Hos oss kan du även lägga till andra försäkringar såsom tilläggsförsäkringar och få dem till ett lägre pris. Bland annat kan du lägga till sportfiske till en motorbåtsförsäkring om din båt har en maxlängd på 7,3 m.