De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller sms. Vi kan även komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med.

Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till Svenska Sjö AB, Box 266, 185 23 Vaxholm. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.

Prisförfrågan på Internet

Vi behöver ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer kan du endast få en prisuppskattning. Kontakta oss i så fall.

Svenska Sjö AB, 185 23 Vaxholm, är personuppgiftsansvarig.