Hur vi hanterar dina personuppgifter:

Svenska Sjö är en anknuten försäkringsförmedlare till Trygg-Hansa filial och är som sådan personuppgiftsbiträde till Trygg-Hansa. Svenska Sjö utför mycket av det arbete som Trygg-Hansa vanligtvis utför, såsom inhämtande av uppgifter för premieberäkning och administration av försäkringen. Svenska Sjö och Trygg-Hansa har i avtal reglerat att Svenska Sjö inte ska lämna några personuppgifter vidare till Trygg-Hansa utöver vad som exempelvis krävs för skadereglering av vissa skadetyper, såsom bland annat rättskydd, samt vid revison. Svenska Sjö lämnar också i sin egenskap av personuppgiftsbiträde ut personuppgifter till Larmtjänst för efterlysning av stulna objekt.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring av Svenska Sjö genom t.ex. e-post eller sms. Svenska Sjö lagrar inte personuppgifterna längre än nödvändigt t.ex. enligt lag. För marknadsföringsändamål kan Svenska Sjö komma att lagra uppgifterna i upp till två år efter att försäkringen upphört att gälla.

Prisförfrågan på Internet

Vi behöver ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring av Svenska Sjö genom t.ex. e-post eller sms upp till två år efter du gjort en prisförfrågan. Vill du inte lämna ditt personnummer kan du endast få en prisuppskattning. Kontakta oss i så fall. Du kan också begära att dina personuppgifter blir raderade. Din begäran sänder du till oss via e-post info@svenskasjo.se

Svenska Sjö AB, 185 23 Vaxholm, är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter hänförliga till försäkringarna; premieberäkning, administration och skadereglering. För marknadsföring och marknadsändamål är Svenska Sjö AB själv personuppgiftsansvarig.

Nedan finner du försäkringsgivarens, Trygg-Hansas, generella information om hanterande av personuppgifter.

__________________________________________________________

Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar inte några av dina känsliga personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din försäkring, till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut ersättning om du drabbas av en skada samt göra analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs gärna hela vår ”Information om behandling av personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter. Då du ingår i ett särskilt avtal gäller särskilda villkor och med ändring av det som står i Information om behandling av personuppgifter kommer Trygg-Hansa aldrig dela dina uppgifter med någon part i marknadsföringssyfte. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få informationen. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp, skriv till dpo@trygghansa.se.