Vill du prata med oss? Ring - 010-490 49 00

 Epost: info@svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Öppettider

Måndag – Fredag  kl 08.00 till 16.00
Helger: Stängt 

Adress

Svenska Sjö AB,
Västerhamnsplan 2,
185 31 Vaxholm
Karta

Skadejour

Kontakta vår skadejour 
Vi har öppet dygnet runt, hela året.
010-490 49 00

Svar på de vanligaste frågorna

Måste man vara medlem i en båtklubb för att få försäkra båten i Svenska Sjö?

Du kan försäkra din båt även om du inte är medlem i båtklubb, men vi premierar de som är med i en båtklubb ansluten till de organisationer som äger oss (se sidfoten på denna sida). Vi har bl a e två helt egna försäkringsformer, Hel Medlem samt Hel Medlem Plus, som är extra förmånliga och vi bara erbjuder båtklubbsmedlemmar.

Vad är försäkringsvärde?

Det är detsamma som båtens marknadsvärde dvs. det du skulle kunna sälja din båt för eller köpa en likadan av samma årsmodell med samma utrustning och skick. Svenska Sjö kan tyvärr inte värdera din båt då det kräver utredning och besiktning vilket vi inte har möjlighet att göra. Du kan själv få fram ett marknadsvärde genom att följa annonser i tidningar och på Internet. På Internet finns också viss möjlighet att hitta prisstatistik för fritidsbåtar. Ett annat sätt är att ta kontakt med en båthandlare eller båtmäklare som ju naturligtvis ofta har stor erfarenhet av priser på begagnade båtar. Ett bra alternativ kan också vara att ta kontakt med en professionell besiktningsman som gör en värderingsbesiktning. Besiktningsmännen kan vara förordnade av Handelskammaren eller Båt Besiktningsmännens Riksförening BBR.

Försäkrar ni båtar med SFC nr och har ni någon försäkring som gäller om man har i båten hela året?

Det är inget hinder att båten är registrerad, men vi har begränsningar i våra villkor vad gäller storleken på båtar (normalt mindre än 12 x 4 m) och vi försäkrar endast privatägda fritidsbåtar, båten får inte användas yrkesmässigt. Man kan ligga i året om men måste då uppfylla vissa krav, se mer i våra fullständigvillkor under punkt 5.1.4 sid. 11

Vid avmastning visade det sig att spridarnockarna på riggen havererat. Då båten har en ovanlig rigg och nya spridare ej går att få fram undrar jag om detta omfattas av försäkringen?

Din försäkring gäller för Sjöskada – Brand – Stöld – Skadegörelse – Transport – Uppläggning – Sjöassistans – Ansvar – Rättskydd. Om skadan beror på någon av följande skadehändelser så ersätts det i försäkringen minus självrisk. Enklast gör du en skadeanmälan via vår hemsida så får du snabbt besked från vår skadeavdelning.

Hur gäller villkoren för kappsegling? Typ klubbseglingar och olika regattor som anordnas av klubbar. Vad finns det för regler och begränsningar?

I våra grundförsäkringar ingår kappsegling inom i huvudsak norden. Tilläggsförsäkringar finns för utsträckt område i Europa Försäkringen gäller med en tilläggssjälvrisk om 1 % av båtens försäkrade värde, lägst 500 kr och högst 6000 kr. Läs gärna mer i våra villkor under menyn Båtförsäkring på vår hemsida.

Hur stort åldersavdrag har ni på ex skadade propellrar?

I våra villkor finns det en tabell där du kan se våra åldersavdrag för olika detaljer. Har du valt försäkring ”Hel plus medlem” så är det inga åldersavdrag.

Har ni någon begränsning för när försäkringen gäller om man ligger i och använder den låt oss säga ända in i december? Behöver man en tilläggsförsäkring då undrar jag alltså.

Försäkringen gäller året runt även när båten ligger i vattnet. Självrisken är förhöjd med 5000 kr vid sjöskador under tiden 1/11 – 31/3. Om båten sjunker p.g.a. frysning så gäller speciella regler med ett antal krav som måste uppfyllas för att försäkringen skall gälla fullt ut. Läs mer i våra villkor punkt 5.1.4

Jag har min båt försäkrad av er och värdet är uppskattat till 1.000.000. Nu undrar jag över den ersättning som skulle utgå vid ev. totalskada eller stöld.

Vid en totalskada eller stöld ska försäkringen ersätta dig med båtens marknadsvärde vid skadetillfället, men högst med försäkringsbeloppet. Marknadsvärdet är det pris båten har vid en försäljning/köp på begagnatmarknaden. Om försäkringsbeloppet är högre än båtens marknadsvärde betalar du en också en högre premie i onödan. Har du valt försäkringen Hel Plus så är det dock försäkringsbeloppet som gäller.

Min klubb har krav på att båtarna i hamnen skall vara tillräckligt försäkrade, men anta att en intilliggande båt ändå är oförsäkrad. Båten tar eld och det sprider sig till angränsande båtar. Får jag då ersättning?

Enligt villkoren för båtförsäkringen så gäller den egna båtens försäkring i första hand. Det är alltså den skadade båtens egen försäkring som används och sen utreder försäkringsbolaget om det finns någon som är vållande, som kan vara skadeståndsskyldig. Är det så kan ansvarsförsäkringen för den vållande båten ersätta men det blir genom ett sk. regressförfarande mellan försäkringsbolagen. Är det en ren olyckshändelse så blir man inte skadeståndsskyldig, så det är viktigt att man har en egen försäkring för då får ju var och en stå för sina skador.

Hur lång är väntetiden på ett ungefär efter anmäld skada?

Normalt besvarar vi din skadeanmälan samma dag som den kommer in till oss, normalt via e-post eller brev. Om du har brådskande frågor om ett skadeärende är du alltid välkommen att kontakta vår skadeavdelning per telefon 08-541 717 50 så kommer vi att hjälpa dig.

Blir försäkringen billigare om man har en GSM tracker i båten?

Spårsändare ger 10 % rabatt på premien om försäkringsvärdet är 200 000 kr eller högre. Följande gäller också för alla. Vid stöld av båt/motor med en effekt 50 hk eller mer, som är 5 år eller yngre som förvaras utanför båtklubbsområde gäller inte förhöjd självrisk om båten är försedd med spårsändare som på något sätt kontiunerligt loggar spårsändares status och är märkt med varaktig ID-märkning av typ DNA eller mikropunkter.

Räknas en AIS Transponder som spårsändare?

Tyvärr räknar vi inte AIS Transponder som spårsändare. En sån går lätt att stänga av signalen på.

Jag har startspärr, klass 3 lås och kätting och även ett godkänt motorlås på min Flipper 620. Finns det möjlighet att få rabatt på försäkringen då?

Nej, klass 3 lås och kätting och motorlås ger inte rabatt utan är ett krav att båt och motor skall vara fastlåst med godkända lås för att dessa skall ersättas fullt ut vid stöld.

Mer om hur självrisken kan reduceras vid visa stöldskador kan du läsa på svenskasjo.se/fore-byggskada projekt ”Stoppa tjuven för båtklubbar.

Vår gamla utombordare har skrotats och vi har köpt en ny 4-takts 6 hk utombordare med lång rigg till vår gamla segelbåt. Motorn sitter monterad på en typ av släde på en negativ akterspegel. Släden är svår att låsa till båten på något avancerat sätt. Har ni förslag på ett godkänt stöldskydd?

Vi är fullt medvetna om problemet med att låsa fast din motor, men vi vill att du gör allt som står i din makt för att få behålla din motor. Vi kräver någon form av lås så tjuven inte bara kan skruva loss din motor. Kanske du kan sätta en låst vajer runt något som inte bara är att kroka loss för att försvåra för en tjuv.

Får man rabatt om man har elektronisk startspärr installerad?

Nej, elektronisk startspärr ger inte rabatt på försäkring. Mer om hur självrisken kan reduceras vid visa stöldskador kan du läsa på svenskasjo.se/forebygg-skada projekt ”Stoppa tjuven för båtklubbar.

Vid fara för liv, egendom eller miljö

SOS 112_digital_stor

Begär sjö- eller flygräddning. Ring: 112

Behöver du assistans på sjön?

Ring Svenska Sjö assistans, dygnet runt,
tel 08-541 717 66