Vill du prata med oss? Ring - 010-490 49 00

 Epost: info@svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Öppettider

Helgfria vardagar, måndag – fredag:  08.00 – 17.00.

Helger: Stängt 

Adress

Svenska Sjö AB,
Västerhamnsplan 2,
185 31 Vaxholm
Karta

Skadejour

Kontakta vår skadejour 
Vi har öppet dygnet runt, hela året.
010-490 49 00

Svar på de vanligaste frågorna

Måste man försäkra en båt?

Nej, inte enligt lag, men vi rekommenderar dig att teckna en försäkring för din båt. Det minsta man bör ha är en ansvarsförsäkring. För vissa småbåtar kan man lägga till vissa försäkringar för båten till hemförsäkringen men för större båtar bör man ha en riktig båtförsäkring med ansvarsförsäkring inkluderat. Har du ingen försäkring kan du bli ersättningsskyldig om du anses vållande till skador eller annan olycka och för att undvika det rekommenderar vi en båtförsäkring.

Vad kostar det att försäkra en båt?

Kostnadsspannet för en båtförsäkring kan variera beroende på båttyp, båtmotor, försäkringsvärde, mm. Flera faktorer spelar in som om du till exempel får någon rabatt för medlemskap i båtklubb eller nautisk kompetens. Gör gärna en premieberäkning för att se vilket pris vi kan erbjuda för just dig och din båt.

Vad ingår i en båtförsäkring?

Pris på båtförsäkring sätts efter vad som ingår. Det mesta som är relaterade till skadehändelser såsom isättning och uppläggning, transport, brand, glasskador, stöld och skadegörelse samt sjöskada ute till havs. Men i en båtförsäkring brukar även sjöassistans och rättsskydd ingå samt en ansvarsförsäkring. I vår medlemsförsäkring får du också allrisk på upp till 50 000 kr.

Måste man vara medlem i en båtklubb för att få försäkra båten i Svenska Sjö?

Du kan försäkra din båt även om du inte är medlem i båtklubb, men vi premierar de som är med i en båtklubb ansluten till de organisationer som äger oss (se sidfoten på denna sida) och vår båtförsäkring för medlemmar är extra förmånlig.

Vad är försäkringsvärde?

Det är detsamma som båtens marknadsvärde dvs. det du skulle kunna sälja din båt för eller köpa en likadan av samma årsmodell med samma utrustning och skick. Svenska Sjö kan tyvärr inte värdera din båt då det kräver utredning och besiktning vilket vi inte har möjlighet att göra. Ett sätt är att ta kontakt med en båthandlare eller båtmäklare som ju ofta har stor erfarenhet av priser på begagnade båtar. Ett bra alternativ kan också vara att ta kontakt med en professionell besiktningsman som gör en värderingsbesiktning. Besiktningsmännen kan vara förordnade av Handelskammaren eller Båt Besiktningsmännens Riksförening BBR. Du kan själv få fram ett marknadsvärde genom att följa annonser i tidningar och på Internet. På Internet finns också viss möjlighet att hitta prisstatistik för fritidsbåtar.

Var gäller försäkringen?

Vid färd gäller försäkringen inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten.
I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.
Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga.
För båtklubbsmedlemmar med helförsäkring gäller försäkringen även för färd under juni, juli och augusti i kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland och Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest I Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux) Längst Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna.  Läs mer på sid. 6 i våra fullständiga villkor.

Ingår assistans i försäkringen och var gäller den i så fall?

Ja, assistans ingår i alla våra helförsäkringar utan självrisk och gäller inom svensk sjöräddningsregion* och i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt dessa länders territorial-vatten söder om Polcirkeln. Östersjön med därtill angränsande vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm – Lindesnes.
Kontakta Svenska Sjö Båtassistans på telefonnummer: 08- 541 717 66.
* Längs hela den svenska kusten och i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. I andra svenska insjöar där assistansservice inte finns kan vi om du vid plötslig och oförutsedd händelse behöver bogsering och själv ombesörjer denna, ersätta din kostnad för detta och med högst 6 000 kr.

Finns mitt senaste försäkringsbrev på er hemsida någonstans?

Ja, du loggar in på hemsidan och där hittar du det senaste försäkringsbrevet och fakturan.

Måste man ta upp båten innan ett visst datum?

Normala villkor gäller till 31 oktober, därefter gäller en förhöjd självrisk vid sjöskador.
(Vid sjunkskada mellan 1/11 – 31/3 kan skada ersättas om vissa villkor är uppfyllda, se våra villkor sid. 11.)

Kan jag lägga upp båten för vintern i något av våra grannländer?

Försäkringen gäller endast för båtar som har sin hemmahamn och ordinarie vinteruppläggningsplats i Sverige.

Finns någon särskild försäkring som kan tecknas om man inte sjösätter under en eller flera säsonger?

Ja, vår s.k. uppläggningsförsäkring. Kontakta vår kundtjänst om det skulle vara aktuellt.

Gäller försäkringen om jag lånar ut min båt?


Ja, båtförsäkring gäller även för personer som med ditt tillstånd använder eller har tillsyn över båten.

Gäller försäkringen om jag hyr ut min båt?

Privatuthyrning ingår i våra helförsäkringar med tilläggssjälvrisk om 5000 kr
När båten är uthyrd via båtuthyrningsföretag kan tilläggsförsäkring tecknas, kontakta vår kundservice.

Ingår släpvagn eller trailer i försäkringen?

Försäkringen omfattar en oregistrerad båtvagn och gäller för brand- eller stöldskada och ersätts upp till 20 % av båtens försäkringsvärde dock max 20 000 kr. För registrerad trailer eller oregistrerad vagn upp till ett värde av 50 000 kr kan tilläggsförsäkring tecknas.

Ingår en släpjolle i försäkringen?

Om en tilläggsförsäkring tecknas för släpjolle omfattas den av försäkringen. (Max 4 meter, max 13,6 hk och högsta totalvärde 30 000 kr).

Kan försäkringen tecknas i ett företag?

Nej, vi försäkrar bara privatägda båtar.

Försäkrar ni båtar med SFC nr?

Det är inget hinder att båten är registrerad, men vi har begränsningar i våra villkor vad gäller storleken på båtar (normalt mindre än 12 x 4 m) och vi försäkrar endast privatägda fritidsbåtar, båten får inte användas yrkesmässigt.

Har ni någon försäkring som gäller om man har båten i sjön hela året?

Försäkringen gäller året runt även när båten ligger i vattnet. Självrisken är förhöjd med 5 000 kr vid sjöskador under tiden 1/11 – 31/3. Om båten sjunker p.g.a. frysning så gäller speciella regler med ett antal krav som måste uppfyllas för att försäkringen skall gälla fullt ut. Läs mer i våra villkor § 7.1, sid 11.

Vid avmastning visade det sig att spridarnockarna på riggen havererat. Då båten har en ovanlig rigg och nya spridare ej går att få fram undrar jag om detta omfattas av försäkringen?

Din försäkring gäller för Sjöskada – Brand – Stöld – Skadegörelse – Transport – Uppläggning – Sjöassistans – Ansvar – Rättskydd. Om skadan beror på någon av följande skadehändelser så ersätts det i försäkringen minus självrisk. Enklast gör du en skadeanmälan via vår hemsida så får du snabbt besked från vår skadeavdelning.

Ingår kappsegling i försäkringen?

Kappsegling inom Norden ingår med en tilläggssjälvrisk om 1 procent av det försäkrade båtvärdet dock lägst 500 kr och högst 6 000 kr.
Tilläggsförsäkring kan tecknas för trailerburna kappseglingsbåtar inom Europa, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi till med detta.

Vilka rabatter kan jag få på premien?

Dokumenterad nautisk kompetens ger rabatt.
Spårsändare ger 10 % rabatt på premien för motorbåtar om försäkringsvärdet är 200 000 kr eller högre.

Min båt är inte CE-märkt, gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt även för icke CE-märkta båtar. En skillnad är att värdet på båten påverkas vid ersättning av totalförlust. Värdet är generellt lägre eftersom båten inte kan säljas eller bytas in av en båthandlare inom Europa. Båtar som tillverkats fr.o.m. 1998 skall inom Europa vara CE-certifierade. Vår rekommendation är att köpa en båt är certifierad då det innebär att båten förutom har ett mer säkert värde kan vara mer sjösäker samt att den uppfyller myndigheternas krav på motorernas miljöpåverkan. Det finns mer att läsa om CE märkning på tranportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/cemarkning

Vem äger Svenska Sjö?

Svenska Sjö ägs av riktigt båtfolk. Våra ägare är Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Kungliga Svenska Segel Sällskapet, Kungliga Motorbåtsklubben, Svenska Båtunionen, Navigationssällskapet och Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Dessa består i sin tur av hundratusentals medlemmar runt hela Sverige, som alla är delägare i den gemensamma försäkringsförmedlaren Svenska Sjö. Det är därför du som båtklubbsmedlem får en rabatt på din båtförsäkringspremie samt återbäring på nästkommande premie om Svenska Sjö går med vinst.

Vad täcker Svenska Sjö Båtförsäkring?

Vår Båtförsäkring hos Svenska Sjö täcker skaderelaterade händelser utom vanligt slitage, konstruktionsfel och motorfel. Skadorna som försäkringen täcker kan uppkomma vid isättning, uppläggning, transport, när glasrutor eller partier går sönder, vid stöld och skadegörelse eller brand samt olyckor och skador ute till havs eller inne i hamnen. Den täcker även rättsskydd och sjöassistans samt ansvar.

Hur ersätts en skada eller stöld?

I första hand har försäkringsgivaren rätt att reparera eller ersätta skadad eller förlorad egendom med likvärdig.
I andra hand ersätts kontant.
Vid skada på båt eller tillbehör värderas skadan till vad det kostar att skaffa motsvarande begagnad egendom, med Om motsvarande begagnad egendom saknar aktuellt marknadspris ersätts skadan med inköpsvärdet för motsvarande nytt, med rimligt avdrag för ålder och skick enligt avskrivningsregler i våra villkor.
Vid totalförlust av båt, har försäkringsgivaren rätt att välja mellan att ersätta skadan med likvärdig båt eller med försäkringsbeloppet, dock högst med marknadsvärdet vid tiden för skadan.
Läs mer om undantag och avskrivningsregler i våra villkor under punkt 12.

Hur stort åldersavdrag har ni på ex skadade propellrar?

I våra villkor under punkt 12 ”Generella regler om ersättning vid skada” finns det en tabell där du kan se våra åldersavdrag för olika detaljer.

Hur stort åldersavdrag har ni på en mast?

I våra villkor under punkt 12 ”Generella regler om ersättning vid skada” finns det en tabell där du kan se våra åldersavdrag för olika detaljer.

Behöver jag ta av motorn under uppläggningen?

Under båtens uppläggning eller vinterförvaring i sjön ska du förvara utombordsmotor mindre än 50 hk, elektronisk utrustning, radioanläggning, kikare och livflotte i säker och låst lokal utanför båten. Utombordsmotor på 50 hk eller större eller med vikt av lägst 90 kg, som är fastbultad och har godkänt lås får sitta kvar.

Gäller försäkringen om jag skador någon annan?

Ja, ansvar (tredjepartsförsäkring) ingår i alla våra försäkringar och det går att teckna enbart ansvarsförsäkring också. 

Vad omfattas av maskinskadeförsäkringen?

Den ersätter skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, el komponenter och kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag och slangar samt kortslutning i motorns elsystem. Den om fattar inte skada orsakad av förslitning, åldersförändring, korrosion, röta eller is, snö eller frysning.

 

Har ni någon begränsning för när försäkringen gäller om man ligger i och använder den låt oss säga ända in i december? Behöver man en tilläggsförsäkring då?

Försäkringen gäller året runt även när båten ligger i vattnet. Självrisken är förhöjd med 5000 kr vid sjöskador under tiden 1/11 – 31/3. Om båten sjunker p.g.a. frysning så gäller speciella regler med ett antal krav som måste uppfyllas för att försäkringen skall gälla fullt ut.
Läs mer i våra villkor under 7.1 ”Sjöskada”.

Jag har min båt försäkrad av er och värdet är uppskattat till 1.000.000. Nu undrar jag över den ersättning som skulle utgå vid ev. totalskada eller stöld.

Vid en totalskada eller stöld ska försäkringen ersätta dig med båtens marknadsvärde vid skadetillfället, men högst med försäkringsbeloppet. Marknadsvärdet är det pris som båten har vid en försäljning/köp på begagnatmarknaden. Om försäkringsbeloppet är högre än båtens marknadsvärde betalar du en också en högre premie i onödan. Har du valt försäkringen Hel Plus så är det dock försäkringsbeloppet som gäller.

Min klubb har krav på att båtarna i hamnen skall vara tillräckligt försäkrade, men anta att en intilliggande båt ändå är oförsäkrad. Båten tar eld och det sprider sig till angränsande båtar. Får jag då ersättning?

Enligt villkoren för båtförsäkringen så gäller den egna båtens försäkring i första hand. Det är alltså den skadade båtens egen försäkring som används och sen utreder försäkringsbolaget om det finns någon som är vållande, som kan vara skadeståndsskyldig. Är det så kan ansvarsförsäkringen för den vållande båten ersätta men det blir genom ett s.k. regressförfarande mellan försäkringsbolagen. Är det en ren olyckshändelse så blir man inte skadeståndsskyldig, så det är viktigt att man har en egen försäkring för då får ju var och en stå för sina skador.

Vid avmastning visade det sig att spridarnockarna på riggen havererat. Då båten har en ovanlig rigg och nya spridare ej går att få fram undrar jag om detta omfattas av försäkringen?

Din försäkring gäller för Sjöskada – Brand – Stöld – Skadegörelse – Transport – Uppläggning – Sjöassistans – Ansvar – Rättskydd. Om skadan direkt beror på någon av följande skadehändelser så ersätts det i försäkringen minus självrisk. Enklast gör du en skadeanmälan via vår hemsida så får du snabbt besked från vår skadeavdelning.

Hur ofta behöver jag byta bälg till drevet?

Enligt tillverkarens rekommendationer.

Hur lång är väntetiden på ett ungefär efter anmäld skada?

Normalt besvarar vi din skadeanmälan samma dag som den kommer in till oss, normalt via e-post eller brev. Om du har brådskande frågor om ett skadeärende är du alltid välkommen att kontakta vår skadeavdelning per telefon 010-490 49 00 så kommer vi att hjälpa dig.

Vilka lås är godkända?

De lås som är testade och rekommenderade av Svenska Stöldskyddsföreningen. Gå in på deras hemsida under certifierade produkter för att hitta tex. vilka motorlås, hänglås och kulhandsk-lås som är rekommenderade.

Blir försäkringen billigare om man har en GSM tracker i båten?

Spårsändare ger 10 % rabatt på premien för motorbåtar om försäkringsvärdet är 200 000 kr eller högre. Följande gäller också för alla. Vid stöld av båt/motor med en effekt 50 hk eller mer, som är 5 år eller yngre som förvaras utanför båtklubbsområde gäller inte förhöjd självrisk om båten är försedd med spårsändare som på något sätt kontinuerligt loggar spårsändares status och är märkt med varaktig ID-märkning av typ DNA eller mikropunkter.

Skrovnummer och motornummer

Din båt och motor har ett tillverkningsnummer som du måste uppge till oss och ska framgå i ditt försäkringsbrev. Utan dessa nummer saknar din båt eller motor identitet. Det är därför mycket viktigt att du har koll på både motornummer och skrovnummer eftersom båtens och motorns identitet då kan kontrolleras vid försäljning eller om den blir stulen. Utan dessa unika nummer kan vi aldrig återföra ett stulet objekt till sin rättmätige ägare om det till exempel påträffas i en tullkontroll.

Båtar som är tillverkade efter den 16 juni 1998 måste alla som släpps ut på marknaden ha ett skrovnumren (WIN-nummer). Numret finns på skrovet och är placerat vanligtvis under relingslisten på akterspegelns högra sida. Alla skrovnummer (WIN-nummer) är uppbyggda enligt samma mall med 14 tecken (bindestrecket räknas inte). SE-RYD99999G718 (exempel)

  • SE Tillverkningsland (SE för Sverige)
  • RYD Tillverkarens identifiering (i detta fall: Ryds)
  • 99999 Båtens serienummer (kan vara både siffror och bokstäver, I, O och Q ska inte användas)
  • Tillverkningsmånad (A = januari, B = februari o.s.v. till L=december)
  • 7 Sista siffran i tillverkningsåret (7 för 2017)
  • 18 De två sista siffrorna i modellåret (18 för 2018)

(Det finns några undantag med tävlingsbåtar, exakta kopior av historiska båtar byggda före 1950 och egenbyggda båtar för privat bruk).

Motornummer ska finnas på alla serietillverkade båtmotorer. Numret ser olika ut beroende på tillverkare, och sitter också på olika ställen. På utombordsmotorer är den vanligast placerat på sidan eller i framkant på motorns upphängningsbygel. Från motornumret kan du vanligtvis utläsa tillverkningsår, modellbeteckningar, rigglängd mm.

Här kan du läsa mer om motornummer från olika tillverkare, och vad de betyder.

Räknas en AIS Transponder som spårsändare?

Tyvärr räknar vi inte AIS Transponder som spårsändare. En sådan går lätt att stänga av signalen på.

Jag har startspärr, klass 3 lås och kätting och även ett godkänt motorlås på min Flipper 620. Finns det möjlighet att få rabatt på försäkringen då?

Nej, klass 3 lås och kätting och motorlås ger inte rabatt. Utombordare skall vara fastlåsta med godkänt motorlås för att dessa skall ersättas fullt ut vid stöld.

Vår gamla utombordare har skrotats och vi har köpt en ny 4-takts 6 hk utombordare med lång rigg till vår gamla segelbåt. Motorn sitter monterad på en typ av släde på en negativ akterspegel. Släden är svår att låsa till båten på något avancerat sätt. Har ni förslag på ett godkänt stöldskydd?

Vi är fullt medvetna om problemet med att låsa fast din motor, men vi vill att du gör allt som står i din makt för att få behålla din motor. Vi kräver någon form av lås så tjuven inte bara kan skruva loss din motor. Du kan sätta en låst vajer runt något, som inte bara är att kroka loss, för att försvåra för en tjuv.

Får man rabatt om man har elektronisk startspärr installerad?

Nej, elektronisk startspärr ger inte rabatt på premien.

Kan man dela upp premien?


Ja, har du en premie på 4000 kr eller mer kan du välja att betala premien kvartalsvis, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Kan man betala via Kivra?


Ja, vi är anslutna till Kivra och du kan få din faktura från oss via Kivra.

Slipp papper och få din post digitalt istället.

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera posten från oss digitalt. Därför har vi anslutit oss till Kivra. Med Kivra slipper du papper. Du får istället posten digitalt från företag du är kund hos och myndigheter. De fakturor du får i Kivra kan du också smidigt betala med Kivras betaltjänst.

Skaffa Kivra gratis.

Miljontals svenskar får idag sin post i Kivra. Det är gratis, säkert och dessutom riktigt bra för miljön.

Ladda ner appen eller gå till www.kivra.se för att skaffa Kivra gratis med Mobilt BankID.

Kan man få e-faktura?

Ja, du anmäler e-faktura via din Internetbank. Har du fått en pappersfaktura kan du vid nästa betalning anmäla dig till att fortsättningsvis få fakturor som e-faktura till din Internetbank.

Kan man betala med autogiro?

Nej, vi har inte betalning via autogiro.

Kan man betala med Swish?

Ja, det går bra att betala med Swish.

Vid fara för liv, egendom eller miljö

SOS 112_digital_stor

Begär sjö- eller flygräddning. Ring: 112

Behöver du assistans på sjön?

Ring Svenska Sjö Assistans, dygnet runt,
tel 08-541 717 66