Skadeanmälan – Direkt

(Logga in för att hämta kund och försäkringsuppgifter med automatik)

Anmäl skadan online

Skadeanmälan – Brev

Ladda ner blankett för skadeanmälan. Skicka ifylld blankett till:
Svenska Sjö AB
Box 266
185 22 Vaxholm
Eller till info@svenskasjo.se

Har du några övriga frågor kontakta oss så hjälper vi dig.
Telefon: 010-490 49 00

Båtförsäkring
Individuell olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring båtklubb

Om din anmälan avser licens eller klubbförsäkring var vänlig att på skadeanmälan ange avtalsnummer enligt nedan.

Seglarförbundet:
> Båtklubbsförsäkring 53534
> Licensförsäkring 55174
> Individuell försäkring 55895

Svenska Båtunionen:

> Båtklubbsförsäkring 56179
> Tillägg för anhörig 56177

Kontakta vår skadejour

Vi har öppet dygnet runt, hela året.
010-490 49 00

Uppgifter som är bra att ha tillhands:

  • Personnummer
  • Försäkringsnummer
  • När och var skadan inträffade
  • Information om vad som har hänt
  • Information om vad som är skadat eller stulet samt eventuella kvitton
  • Polisens diarienummer om det gäller stöld eller skadegörelse
  • Bilder på skadan kan underlätta och går att bifoga med skadeanmälan

Att tänka på:

Vid stöld eller skadegörelse skall anmälan göras till polisen i första hand. Polisintyget skall sedan sändas till Svenska Sjö.
Vid stöld av hel båt ber vi dig att alltid ringa oss så att vi kan skicka ut en efterlysning så snart som möjligt.
Vid skada under transport, kranlyft eller förvaring skall du underrätta det ansvariga företaget om att ersättningskrav kan komma att framställas mot dem.
Vid skada i samband med kappsegling skall protest inlämnas och fullföljas till seglingsnämnd.

Om du inte blir nöjd med skaderegleringen

Svenska Sjös skadeprövningsnämnd består av representanter från båtägarorganisationerna. Du kan hos dem få ditt ärende omprövat om du anser att en skadereglering är felaktig. Det gör du genom att skriva till Svenska Sjös skadeprövningsnämnd, Box 266, 185 22 Vaxholm och bifoga de handlingar du vill åberopa. Är du inte nöjd med nämndens ställningstagande kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och begära dess yttrande.