Tillsammans får vi dela på en rekordstor resultatbonus för 2018

2017 Dec, 13 (0) Kommentarer

Första året med resultatbonus, 2016, var beloppet 1,4 mkr, 2017 är beloppet 2,5 mkr och för 2018 blir det hela 4,2 mkr för våra kunder att dela på.

Det rekordstora beloppet kommer inte av ett jättebra skadeår 2017. Både sjöskador och stölder ökade markant. Det kommer från att skadereserver från 2015 och 2016 har avvecklats positivt säger Per Grywenz på Svenska Sjö. Så funkar det med försäkring. Skador slutregleras inte på en gång när de anmäls. När tiden går och skadan sedan repareras och slutregleras, eller det blev kanske ingen ekonomisk skada utöver självrisken för båtägaren, så kan skadereserver både avvecklas eller förstärkas beroende på vilken utveckling skadorna tar. I detta fall har vi avvecklat reserver vilket resulterat i ett ekonomiskt överskott. Nu delar vi ut överskottet till våra kunder i samband med försäkringsförnyelsen 2018.

Lägre administrativa kostnader och ökat klubbstöd.

Vi har också haft lägre administrativa kostnader än budgeterat vilket också bidrar till resultatbonusens storlek. Samtidigt som vi under året betalat ut nästan 1 mkr till landets klubbar och kretsar i det vi kallar ”klubbstödet” och växt med över 1400 försäkrade båtar vilket är extra glädjande.

Comment (0)

Comments are closed.