Sportfiske hos Svenska Sjö

När du väl tecknat en försäkring för din båt kanske du behöver extra skydd speciellt framtaget för sportfiskare. Välkommen att teckna tilläggsförsäkringen Sportfiske hos oss.

Vår sportfiskeförsäkring

Om du liksom vi äskar att fiska kanske vår tilläggsförsäkring Sportfiske kan vara intressant för dig. Sportfiskeförsäkringen innehåller utöver vår vanliga båtförsäkring bland annat att ersättning för personligt lösöre och elektronisk utrustning ökar. Tilläggsförsäkringen Sportfiske kan tecknas för motorbåtar på en maxlängd på 7,3 meter.

Fördelar med tilläggsförsäkringen Sportfiske hos Svenska Sjö

Personligt lösöre

Som sportfiskare har man ofta mycket utrustning och tillbehör, vi erbjuder därför ett extra skydd för detta och utökar ersättningsbeloppet med 30 000 kronor, från 10 000 kronor till totalt 40 000 kronor.

Elektronisk utrustning

En modern sportfiskebåt är ofta utrustad med flera elektroniska instrument. Maxersättning för elektronisk utrustning utökas från 10% till 20% totalt av försäkringsbeloppet.

Olycksfall

Olycksfall täcker personskador både för dig och din besättning.

Självrisk vinter

Många sportfiskare är aktiva även på vintern. Därför tas den förhöjda vintersjälvrisken bort.

Våra försäkringar

Medarbetarna på Svenska Sjö har flerårig erfarenhet från branschen och lång erfarenhet av ett aktivt båtliv och vet vad en båtförsäkring ska innehålla för att du ska känna dig trygg på sjön. Våra ägare, som i sin tur representerar landets alla 247 000 båtklubbsmedlemmar, har tillsammans med oss utvecklat våra försäkringar. Du som är medlem i en av dessa båtklubbar eller segelsällskap är delägare i Svenska Sjö och får ta del av överskottet i form av reducering på kommande års premie, när Svenska Sjö går med vinst. ​Vi uppmuntrar utbildning och dokumenterad nautisk kompetens ger självklart rabatt på försäkringspremien!