Vårt uppdrag

Att tillsammans med båtägarnas organisationer och klubbar utveckla och marknadsföra våra båtförsäkringar och trygghetslösningar för båtägare och båtklubbar.

Kundnöjdhet

Att erbjuda båtklubbsmedlemmar båtförsäkring med omfattande innehåll och att vid skada ha de mest nöjda kunderna. 2019 var hela 86 % mycket nöjda med vår skadereglering.

Kundbonus

Det som är unikt med oss är att om vi gör ett överskott genom att vi är kostnadsmedvetna och våra försäkringstagare är riskmedvetna så går överskottet tillbaka som resultatbonus till våra kunder som är båtklubbs eller krets-medlemmar och till båtägarorganisationerna för att där utveckla det Svenska båtlivet.

Svenska Sjös historia

Svenska Sjöförsäkringen startades av Sveriges båtorganisationer 1967. Syftet var att kunna erbjuda försäkringar för fritidsbåtar och båtklubbar, med villkor anpassade för båtägarnas och klubbarnas specifika behov. Detta var i en tid då de befintliga försäkringsbolagen inte tillräckligt hade lyssnat på båtägarna och deras behov. Man ville också förutom bra villkor skapa en ekonomiskt fördelaktig försäkring. Därför gick man samman för att utveckla och styra båtägarens bästa försäkring i bolaget Svenska Sjö AB. Idag har över 50 000 båtägare sina båtar försäkrade i Svenska Sjö. Båtorganisationerna vill ha en premie som tar hänsyn till båtägarens kompetens, klubbtillhörighet och noggrannhet i allt ifrån skötsel till skadeförebyggande åtgärder. Därför finns ett rabattsystem för att premiera detta. Vi vänder oss idag främst till klubbanslutna båtägare.

Genom åren har en mycket gedigen kompetens byggts upp inom skadereglering och vår ambition är en en kunnig och snabb hantering vid skada. Mångåriga, erfarna leverantörskontakter ger hög kvalitet i utförda reparationer. Vår kundundersökning 2019 visar också att hela 86 % är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada. Enligt statistik från Svensk Försäkring 2021 har Svenska Sjö det mest växande beståndet bland båtförsäkringar i Sverige. Svenska Sjö AB är en förmedlare av försäkringar till båtägare. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa, filial till Tryg Forsikring A/S.

Vill du prata med oss? Ring - 010-4904900

 e-post: info@svenskasjo.se

Vi på Svenska Sjö

Per Nikolausson
VD
08-541 717 50
per.nikolausson@svenskasjo.se

Elsa-Maria Sunnegårdh-Rengbrand
Chef Ekonomi
08-541 717 54
eja@svenskasjo.se

Theresa Linder
Chef Kundservice
08-541 717 64
theresa.linder@svenskasjo.se

Louise Hamilton
Marknadskoordinator / Kundservice
08-541 717 65
louise@svenskasjo.se

Anette Lund
Kundservice
08-541 717 62
anette@svenskasjo.se

Lena Englund
Kundservice
08-541 717 52
lena@svenskasjo.se

Theresa Nyberg-Svensson
Kundservice
08-541 717 61
theresa@svenskasjo.se

Emma Lagerström
Skador
08-541 717 49
emma.lagerstrom@svenskasjo.se

Fredrik Björk
Skador
08-541 717 59
fredrik@svenskasjo.se

Marja Gromoff
Skador
08-541 717 56
marja@svenskasjo.se

Roger Jonsson
Skador
08-541 717 63
roger@svenskasjo.se

Per Ingberg
Skador
08-541 717 53
per.ingberg@svenskasjo.se

Våra ägare

Vi är stolta över att vara ägda av riktigt båtfolk. Klicka på loggorna för att komma i kontakt med Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben, Kungliga Svenska Segel Sällskapet, Kungliga Motorbåtsklubben, Svenska Båtunionen, Navigationssällskapet, Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Logga till Navigationssällskapet
Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) logga