Svenska Sjö Segelbåtförsäkring

Försäkra segelbåten med en riktigt bra segelbåtsförsäkring. Om du är medlem i Svenska Segelsällskapet eller Svenska Kryssarklubben får du premierabatt. I försäkringen ingår stöld, brand, sjöskada, sjöassistans och rättsskydd. Även en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor ingår. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig som har segelbåt.

Försäkring av segelbåt ger trygghet på sjön

Att vara aktiv seglare är en underbar livsstil men ibland kan det inträffa oväntade incidenter som kräver en bra försäkring.

 I vår segelbåtsförsäkring ingår följande delar:

Riggskada

I Båtförsäkring ingår ett omfattande skydd specifikt för mast och rigg. Både mast och rigg får ett omfattande skydd utan åldersavdrag de första 10 åren.

Självriskbonus

För varje skadefritt år sparas en bonus på 500 kr per år upp till max 1500 kr. Vid eventuell skada dras bonusen dras bort från självrisken. Därefter påbörjas en ny period och du kan samla skadebonus på nytt.

Uthyrning för privatperson

Du har rätt att hyra ut segelbåten till privatperson utan att behöva teckna tilläggsförsäkring. Extra självrisk tillkommer.

Svenska Sjö Assistans

En bra dag på sjön kan lätt bli en mindre bra dag. Det kan vara tryggt att veta att sjöassistans alltid ingår i våra försäkringar. Om något oförutsett händer ute på sjön som kräver sjöassistans kan du självklart få ersättning eller hjälp av vår skadejour som är öppen dygnet runt.

Båtförsäkring eller Båtförsäkring Medlem

Beroende på om du väljer att teckna Båtförsäkring eller Båtförsäkring Medlem finns det olika saker som ingår. I Båtförsäkring Medlem ingår samtliga delar, Allrisk, Maskinskada upp till 5 år samt Utökat rättsskydd och Utökat område. Är du inte medlem kan du givetvis fortfarande teckna en segelbåtsförsäkring men måste då göra tilläggsförsäkringar för dessa ovanstående punkter.

Fördelar att vara medlem i båtklubbar och segelsällskap

Att vara medlem ger dig fler förmåner och rabatter. Om du är medlem i någon av båtklubbarna eller segelsällskapen får du även ta del av kommande års rabatterade premie eftersom överskottet av vinsten som Svenska Sjö gör går till delägarna. Vi vill även tillägga att du som har nautisk kompetens eller väljer att gå en utbildning också får rabatterad premie.

Vad som ingår i våra olika segelbåtförsäkringar

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Ansvar, 33 000 000 kronor

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Rättsskydd

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Stöld / Skadegörelse

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Uppläggning/transport

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Brand

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Glasskada

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Sjöskada

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Uthyrning privat

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Assistans

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Allrisk

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Maskinskada, 5 år

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Utökat område

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Utökat rättsskydd

Båtförsäkring

Båtförsäkring medlem

Tilläggsförsäkringar för segelbåtsförsäkringen

Du kan givetvis utöver de många punkter som redan ingår i en försäkring av segelbåt, också teckna olika tilläggsförsäkringar.

Olycksfall

Olycksfall både för dig och din besättning.

Utökad ersättning för personlig utrustning över 10 000 kr

I Båtförsäkringen ingår ersättning för din och din besättnings personliga utrustning upp till 10 000 kr. För att utöka skyddet för din personliga utrustning kan du höja det beloppet.

Utökat belopp för elektroniska instrument

Utökat belopp för elektroniska instrument såsom ekolod, GPS och radar som motsvarar mer än 10% av försäkringsvärdet. Har du elektronisk utrustning utöver detta belopp så kan du teckna en tilläggsförsäkring på valfritt belopp.

Maskinskada på motor upp till 14 års ålder

Maskinskada är en försäkring som ersätter skador på din båtmotor och dess tillbehör. I Båtförsäkring Medlem ingår denna upp tills att motorn är 5 år.

Allriskförsäkring upp till 50 000 kr (Ingår i Båtförsäkring Medlem).

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av båtspecifik utrustning genom plötslig och oförutsedd händelse, till exempel tappad propeller eller en utombordare som lossnar och förloras överbord. Allriskförsäkring ingår Båtförsäkring Medlem.

Släpjolle upp till 30 000 kr

Du kan teckna försäkring för släpjolle som skadas eller går förlorad.

Båtvagn upp till 50 000 kr

Du kan teckna tilläggsförsäkring för båtvagn eller båttrailer till ett värde upp till 50 000 kr. I Båtförsäkring ingår täckningsmaterial, inklusive oregistrerad båtvagn, till ett värde upp till 20 000 kr. Över detta belopp behöver du en tilläggsförsäkring.

Hur har vi utvecklat vår försäkring av segelbåt?

Det är genom lång erfarenhet och stor kompetens som vi på Svenska Sjö utvecklat vår segelbåtsförsäkring. Tillsammans med våra många delägare och medlemmar i olika båtklubbar och segelsällskap har vi tagit fram den allra bästa som både garanterar snabb skadereglering och en omfattande trygghet på sjön.

Du som är medlem i en av dessa båtklubbar eller segelsällskap är delägare i Svenska Sjö och får ta del av överskottet i form av reducering på kommande års premie, när Svenska Sjö går med vinst. ​Vi uppmuntrar utbildning och dokumenterad nautisk kompetens ger självklart rabatt på försäkringspremien!