“Svenska Sjö vår egen båtförsäkring”

Din båtklubb och dina medlemmar är delägare i Svenska Sjö, via Sveriges båtklubbsorganisationer. Detta ger fördelar som omfattande villkor, resultatbonus, och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlem och båtklubb.

Det går bra för Svenska Sjö

Våra kunder är också väldigt nöjda med oss. Av de som råkat ut för skada är hela 86 % mycket nöjda, med hur vi skött handläggningen. Vi delar dessutom ut 1,4 mkr i resultatbonus för 2015 direkt till våra klubbanslutna försäkringstagare. Detta i form av avdrag på 2016 års förnyelsepremie

Tjäna mer pengar till din båtklubb genom klubbpaketet

2016 delade Svenska Sjö ut 747 000 kr till landets båtklubbar – Det gör vi gärna! Så låt oss nu tillsammans se till att fler har fördel av Svenska Sjö. Vi har därför tagit fram ett nytt båtklubbspaket som vi vill att alla båtklubbar använder från den 1 januari 2017.

SBU’s båtklubbsförsäkringen blir  ännu bättre från 1 januari

>>Försäkring för båtklubb (SBU)>>

Svenska Seglarförbundet lanserar klubbförsäkring för SSF-anslutna klubbar från 1 januari

>>Försäkring SSF>>

Ny  förbättrad försäkring för klubbens egna båtar – Enkelt att administrera

>>Försäkring av klubbens egna båtar>>

BÅTKLUBBSSTÖDET

- En intäkt för din båtklubb, upp till 4 000 kr
”Dessutom 100 kr per medlem som väljer Svenska Sjö”

2016 delade Svenska Sjö ut 747 000 kr till landets båtklubbar – Det gör vi gärna! Så låt oss nu tillsammans se till att fler har fördel av Svenska Sjö. Vi har därför tagit fram ett nytt båtklubbspaket som vi vill att alla båtklubbar använder från den 1 januari 2017. Båtklubben får självklart ersättning också för att man bereder plats för annonser, banners och skickar informationsbrev till medlemmarna. Materialet är utformat för att enkelt kunna anpassas till just din båtklubb.

Ersättning för båtklubbar

Banner och Annonser 2017 – Tjäna upp till 4 000 kr

Banner
Då båtklubben lägger in banner centralt på klubbens startsida erhålls 1 200 kr för en liten banner och 2 000 kr för en stor banner. Stor banner ska täcka hemsidans bredd. Bannern ska vara klickbar till vår hemsida. Klubben får inte ersättning för gammal banner. Banner för 2017 finns att hämta på vår hemsida.

Annonser
För Annonser i klubbtidning och i utskick till medlemmar per brev eller mejl erhåller båtklubben 500 kr per införande och maximalt 2 000 kr per år. Klubben får inte ersättning för gammal annons. Annonser för 2017 finns att hämta på vår hemsida.”100-lappen” – Klubben får 100 kr för varje medlem som ringer eller går in på vår hemsida och tecknar försäkring. (Gäller även när ni försäkrar klubbens egna båtar)

Tips! Låt oss kontakta klubbens medlemmar direkt för rådgivning. Klubben ger oss medlemsförteckning med telefonnummer så ringer vi upp och klubben får snabbare ersättning.

Instruktion för fakturering till Svenska Sjö

 1. I slutet av året skickas faktura till Svenska Sjö via post eller mail. Ange BG nr. eller PG nr. dit vi ska skicka ersättningen. Använd gärna vår fakturamall. Det gjord i formatet Word och ni kan ladda ner här.
  Faktura skickas till adress:Svenska Sjö AB
  Box 266
  185 23 Vaxholm
 2. Det går även att maila fakturan till: info@svenskasjo.se
 3. Tänk på att Svenska Sjö enbart betalar ut klubbstöd för nya annonser från 2017, och ej gamla annonser från tidigare år. För nya annonser och banners, följ länkarna längre ner på denna sida.
 4. Skicka faktura med bifogad länk till klubbens hemsida, samt kopior på nyhetsbrev med Annonser eller banners.
 5. Säkerställ att Svenska Sjö har rätt bankkonto/giro för utbetalning av klubbstödet. Obs! Har ni mottagit klubbstödet i år har vi redan rätt bankuppgifter.
 6. Vi betalar ut pengarna till det bankkonto/giro som klubben uppgivit

Nya annonser och banners 2017

För att få ersättning skall nya annonser och banners användas för 2017. Vi ber om en samlingsfaktura årligen (använd gärna vår fakturamall), bifogad länk till klubbens hemsida, samt kopior på mailutskick med banner till medlemmar. Välj annonser och banners nedan för den organisation som din båtklubb tillhör. Bannern skall vara länkad till www.svenskasjo.se och ligga på klubbens startsida, under hela året.

Gör så här för att ladda ner banner och annons:

“Banner på klubbens hemsida, klubbmail & Klubb-tidning/blad till medlemmar”

1.

Välj

Välj passande annons eller banner till hemsida, medlems-mail eller klubb-blad
Tips! Tänk på att stor banner på er hemsida ger 2 000 kr.

2.

Spara

Klicka med höger musknapp på vald annons eller banner och välj “Spara bild som”.

3.

Lägg upp

Lägg upp annons eller banner på klubbens hemsida/medlemsmail

4.

Länka

Högerklicka på bannern, välj ”hyperlänk”. Lägg till www.svenskasjo.se i adressrutan, tryck OK. Klicka på bannern och kontrollera att länken till www.svenskasjo.se fungerar.

5.

Skriv ev. in text

Vid införande av banner i mail till medlemmar kan följande text läggas in under banner:
”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie”

Se exempel nedan.

svenskasjo_980x240_anders”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se

Annonser och banners

Annonser för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen, SBU

”50 år med Svenska Sjö!”

SBU annons Svenska Sjö jubileum

Ladda ner pdf

”50 år med Svenska Sjö!”

SBU annons Svenska Sjö jubileum

Ladda ner i jpg-format

”Tuffa tag! Köp och sälj tryggt med marknadens bästa rättsskydd”

SBU annons om Svenska Sjös utökade rättsskydd

Ladda ner pdf

”Tuffa tag! Köp och sälj tryggt med marknadens bästa rättsskydd”

SBU annons om Svenska Sjös utökade rättsskydd

Ladda ner i jpg-format

Banners för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen, SBU

För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara som”. Bilden kan sedan i storlek anpassas till er hemsida.

svenskasjo_980x240_allan_sbu

svenskasjo_980x240_erik_sbu

svenskasjo_250x360_erik_sbu

Annonser för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet, SSF

”Kul att vara delägare! I år får vi kunder tillbaka 2,5 miljoner kronor.”

SSF annons om årets kundbonus

Ladda ner pdf

Banners för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet, SSF

För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara som”. Bilden kan sedan i storlek anpassas till er hemsida.

svenskasjo_980x240_josefin_ssf

svenskasjo_250x360_josefin_ssf

Annonser för kretsar i Svenska Kryssarklubben, SXK

” Jag kommer att bli jättenöjd. Även om jag råkar ut för en skada.

SXK annons om kundnöjdhet.

Ladda ner pdf

” Jag kommer att bli jättenöjd. Även om jag råkar ut för en skada.``

SXK annons om kundnöjdhet, 203×230 mm.

Ladda ner annons i jpg-format

Banners för kretsar i Svenska Kryssarklubben, SXK

För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara som”. Bilden kan sedan i storlek anpassas till er hemsida.

svenskasjo_980x240_sofie_sxk

Allmänna banners

Försäkring för båtklubben, SBU

Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB, genom samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra pris-värda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2018

Rättskyddsförsäkringen i grundförsäkringen höjs från 3 pbb till 5 prisbasbelopp.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2017

Försäkringsbeloppet för styrelseansvarsförsäkringen i grundskyddet höjs till 5 prisbasbelopp.

Nyheter i båtklubbsförsäkringen från 1 januari 2016.

– Olycksfallsförsäkringen förbättras, gäller för medlemmar inom klubbens hela verksamhetsområde. Behöver ej vara en utlyst aktivitet. Försäkringen gäller också för medlemmar vid aktivitet på annan plats om den är utlyst av klubben, förbundet eller SBU. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i  av klubben utlyst aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej tävling.

– Oljeskada på annans egendom ingår. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på annans egendom (inkl. arrenderad/hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Utreder och företräder klubben vid tvist samt utbetalar ev skadestånd upp till 1 mkr.

Nyheter i tilläggsförsäkringarna.

– Rättskyddsförsäkringen i tilläggsförsäkringen höjs från 5 pbb till 7 pbb, från 1 jan 2018.

– Fullvärde för byggnader. Nu har ni möjlighet att teckna fullvärde för klubbens byggnader

– Olycksfallsförsäkringen gäller för anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna föräldrar och make/maka/sambos föräldrar och nära släkting).

– Cisternförsäkring. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja samt annan brandfarlig vätska på egen egendom. Försäkringsbelopp 1 mkr.

Försäkringen omfattar också skador på både cistern och innehåll. Dvs. stöld, brand m.m. på/ur cisternm,100 tkr i försäkringsbelopp.

Omfattning – Båtklubbsförsäkring SBU 2018

Villkor – båtklubbsförsäkring SBU

För kompletta villkor och ytterligare information  >>klicka här >>

Försäkringsbevis olycksfallsförsäkring ingående i klubbförsäkringen

>> klicka här>>

Har du frågor om båtklubbsförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkring?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Om du vill veta mer – tala mer Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är våra specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. Du kan även nå oss via e-post: info@Svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Försäkring för båtklubben, ansluten till Seglarförbundet

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Övergripande innehåll

– Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar och gäller inom klubbens  områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid tävling på annan plats. Icke medlemmar som är  deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling

– Försäkring för klubbens verksamhet ( egendom, hyresförlust, extrea kostnad, styrelseansvar, och ansvar vid lyft)

Båtklubbsförsäkring Svencka Seglarförbundet

Information om Seglarförbundets medlemsförsäkring

>>klicka här>>

Försäkringsbevis olycksfallsförsäkring ingående i klubbförsäkringen

>>klicka här>>

Har du frågor om båtklubbsförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkring?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Om du vill veta mer – tala mer Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är våra specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. Du kan även nå oss via e-post: info@Svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Licensförsäkring – Svenska Seglarförbundet

För att kappsegla i Sverige, på nationell eller internationell nivå, krävs att ansvarig ombord (normalt rorsman) kan uppvisa giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Licensförsäkring ingår i tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet och kan inte tecknas separat.

 • Licenskravet gäller inte för besättningar som seglar under utlänska flagg och ansvarig ombord representerar en utländsk klubb
 • Licenskravet gäller inte för barn under 13 år

Försäkringen omfattar

 • 500 000 kr i försäkringsbelopp – medicinsk invaliditet
 • Gäller under tävling
 • Gäller resa till och från tävling
 • Försäkringen gäller för Licensinnehavare

Licensförsäkringen ersätter

 • Medicinsk invaliditet beräknas utifrån ovanstående belopp *)
 • Ärr enligt tabell
 • Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader – under den akuta läkningstiden
 • Hjälpmedel
 • Dödsfallsersättning
 • Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog


*) Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbelopp med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr

Mer information hittar du i Förköpsinformationen.

Villkor Licensförsäkring

För kompletta villkor och ytterligare information klicka här >>Villkor>>

Teckna Tävlingslicens – Svenska Seglarförbundet

Mer information om hur du tecknar tävlingslicens hittar du på www.svensksegling.se
Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Läs mer

Utökad olycksförsäkring – Svenska Seglarförbundet

Dygnet runt, året runt, i hela världen

En försäkring för dig som söker ett utökat skydd, dygnet runt och som ytterligare förstärker skyddet i klubb- och licensförsäkringen

Försäkringen omfattar

 • 800 000 kr i försäkringsbelopp för medicinsk och ekonomisk invaliditet
 • Gäller för försäkringstagaren (enskild medlem som tecknat försäkringen och är > 18 år)
 • Gäller dygnet runt, i hela världen, under fritid och arbete (läke-, tandskade-, och resekostnad inom Norden)

Försäkringen ersätter

 • Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp
 • Ekonomisk invaliditet, arbetsförmågan är för framtiden bestående nedsatt med minst 50 %. Den bestående nedsättningsn ska ha uppkommit före 60-årsdagen
 • Ärr enligt tabell
 • Läke-, rese-, och tandskadekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader (läke-, tandskade-, och resekostnad inom Norden)
 • Merkostnader – under akut läkningstid
 • Hjälpmedel intill 50 000 kr
 • Dödsfallsersättning 50 000 kr
 • Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog

Mer information hittar du i förköpsinformationen.

Värt att veta om olycksfallsförsäkringar

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar, Ex om du är med i en SSF klubb, har tävlingslicens och en frivillig utökad olycksfallsförsäkring. Ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan då betalas ut från flera försäkringar.

Premie

Premie för innehavare av SSF-tävlingslicens:  65 kr per månad

Premie för annan medlem i SSF:                      100 kr per månad

Teckna försäkringen nu!

Har du frågor är du varmt välkommen att ringa 010-490 49 00

Jag vill teckna försäkring

Försäkring av klubbens egna båtar

Administrativt enkelt, med överblick och 100 kr till klubben för varje nytecknad båt!

Vi erbjuder båtförsäkringar med omfattande innehåll även för klubbens egna båtar med flera olika självriskalternativ. Extra förmånligt vid flerbåtsavtal. Alla båtarna blir samlade på ett försäkringsbrev. Enkelt att administrera och förmånliga premier. 100 kr i ersättning till klubben för varje nytecknad båt.

Omfattning

 • Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 milj. kr. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 milj. kr
 • Rättsskydd 3 Pbb
 • Egendom
 • Stöld
 • Uppläggning och transport
 • Brand
 • Sjöskada
 • Elektronisk utrustning, 10 % av försäkringsvärdet
 • Personlig utrustning, 5 000 kr max 2 000 kr per föremål
 • Uppläggningsmateriel, upp till 20 000 kr
 • Uthyrning privat
 • Sjöassistans
 • Maskinskadeförsäkring, gäller för motor upp till 5 år gammal
 • Allriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
 • Utökat giltighetsområde under juni, juli och augusti

Möjliga tillägg:

 • Olycksfall
 • Personligt lösöre
 • Maskinskada upp till 14 år
 • Släpjolle max 30 000 kr
 • Båtvagn max 50 000 kr
 • Uthyrning, till exempel genom förmedlare
 • Elektronisk utrustning

Paket 2 – Medlem:

 • Olycksfall
 • Utökat personligt lösöre
 • Maskin upp till 14 år

Som båtklubbsmedlem kan du teckna vår näst mest omfattande försäkring som är en innehållsrik båtförsäkring vilket förutom Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring och Egendomsförsäkring, det som ingår i vår vanliga helförsäkring också som standard Allrisk och Maskinskada samt har under sommarmånaderna ett rejält utökat giltighetsområde.

Helförsäkringen för båtklubbsmedlem gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten. I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Egendomsförsäkringen kan lämna ersättning för sjöskador, stöldskador och brandskador samt för skador under uppläggning eller transport. Det ingår ersättning för elektronisk utrustning upp till 10 % av båtens marknadsvärde, personligt lösöre upp till 5 000 kr (högst 2 000 kr per föremål) och uppläggningsmateriel (inkl. båtvagn) upp till 20 000 kr.

Försäkringen gäller även om du hyr ut båten privat och Sjöassistans dygnet runt ingår självklart.

Maskinskadeförsäkringen gäller för motor som är upp till 5 år gammal.

Allriskförsäkringen kan lämna ersättning för skada eller förlust orsakad av plötslig och oförutsedd händelse upp till 50 000 kr.

Möjliga tilläggsförsäkringar – utökat skydd

Som båtklubbsmedlem kan du till din helförsäkring teckna tilläggsförsäkring för olycksfall och om du ska hyra ut din båt kommersiell (t.ex. genom förmedlingsföretag). Du kan också utöka din maskinskadeförsäkring så att den gäller för motor som är upp till 14 år gammal och höja ersättningsbeloppet för personligt lösöre eller elektronisk utrustning. Du kan också lägga till försäkringar för släpjolle upp till 30 000 kr eller båtvagn upp till 50 000 kr.

TilläggsPaket 2

Vi har satt samman ett förmånligt paket med tilläggsförsäkringar där det ingår olycksfall, höjt belopp för personligt lösöre och maskinskada som gäller för motor som är upp till 14 år gammal.

Villkor

För kompletta villkor och ytterligare information klicka här >>Villkor>>

Har du frågor om försäkring av klubbens egna båtar eller vill teckna tilläggsförsäkringar?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Om du vill veta mer – tala mer Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är våra specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. Du kan även nå oss via e-post: info@Svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Villkor

Villkor för båtklubbsförsäkring Svenska Båtunionen, SBU

Översiktlig information, dubbelklicka på bilden för att läsa (pdf)

Villkor för Seglarförbundets medlemsförsäkringar, SSF

Översiktlig information, dubbelklicka på bilden för att läsa (pdf)