Svenska Sjö – er egen båtförsäkring

Din båtklubb och dess medlemmar är delägare i Svenska Sjö via Sveriges båtklubbsorganisationer. Detta ger fördelar som omfattande villkor, resultatbonus, och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Både för medlem och båtklubb.

Det går bra för Svenska Sjö

Våra kunder är också väldigt nöjda med oss. Av de som råkat ut för skada är hela 89 % mycket nöjda med hur vi skött handläggningen. Vid överskott delar vi dessutom ut resultatbonus årligen direkt till våra klubbanslutna försäkringstagare. Detta i form av avdrag på kommande års förnyelsepremie.

Tjäna mer pengar till din båtklubb

Årligen delar vi ut ca 800 000 kr till landets båtklubbar, och det gör vi gärna! Så låt oss nu tillsammans se till att fler har fördel av Svenska Sjö.

Banner och Annonser – Tjäna upp till 4 000 kr per år

Banner
Då båtklubben lägger in banner centralt på klubbens startsida erhålls 1 200 kr för en liten banner och 2 000 kr för en stor banner, maximalt 2 000 kr per år. Stor banner ska täcka hemsidans bredd. Bannern ska vara klickbar till vår hemsida. Klubben får inte ersättning för gammal banner.

Annonser
För Annonser i klubbtidning och i utskick till medlemmar per brev eller mejl erhåller båtklubben 500 kr per införande och maximalt 2 000 kr per år. Klubben får inte ersättning för gammal annons. Annonser finns att hämta här på vår hemsida.

 

Instruktion för fakturering till Svenska Sjö

 1. I December skickar ni en faktura med en sammanställning för alla utskick och banners ni haft under året. Skicka till Svenska Sjö, senast sista februari nästkommande år för att få bidraget. Ange BG nr. eller PG nr. som ersättningen skall skickas till.
 2. Fakturan skickas till adress: Svenska Sjö, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm eller e-post: info@svenskasjo.se
 3. Tänk på att Svenska Sjö enbart betalar ut klubbstöd för nya annonser  och inte gamla annonser från tidigare år. För aktuella annonser och banners, följ länkarna längre ner på denna sida.
 4. I fakturan skall det finnas en länk till klubbens hemsida om det gäller banner, och/eller kopior på nyhetsbrev om det gäller annonser.
 5. Utbetalning sker under första kvartalet.

Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring:

>>Försäkring för båtklubb (SBU)>>

Svenska Seglarförbundets klubbförsäkring för SSF-anslutna klubbar:

>>Försäkring SSF>>

Försäkring för klubbens egna båtar – Enkelt att administrera:

>>Försäkring av klubbens egna båtar>>

Annonser och banners

Annonser för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen, SBU

Det syns när våra kunder är nöjda

SBU annons

Ladda ner pdf

Bättre försäkring till lägre pris

SBU annons

Ladda ner pdf

Kollar du din båt i vinter? Ladda ner Svenska Sjös Båtägarguide!

SBU annons

Ladda ner pdf

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa båtförsäkringar

SBU annonsbrev

Ladda ner pdf

Banners för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen, SBU

Gör så här:
För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara bild som”. Ladda sedan upp bilden på er hemsida och länka den till svenskasjo.se
För att hämta länkadress: högerklicka på bild och välj “kopiera länkadress” och klistra in länkadressen där ni vill ha bannern på er hemsida och lägg in bildlänk till www.svenskasjo.se.

    

Annonser för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet, SSF

Det syns när våra kunder är nöjda

SSF annons

Ladda ner pdf

Bättre försäkring till lägre pris

SSF annons

Ladda ner pdf

Ladda ner Svenska Sjös Båtägarguide!

SSF annons

Ladda ner pdf

Banners för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet, SSF

Gör så här:
För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara bild som”. Ladda sedan upp bilden på er hemsida och länka den till svenskasjo.se
För att hämta länkadress: högerklicka på bild och välj “kopiera länkadress” och klistra in länkadressen där ni vill ha bannern på er hemsida och lägg in bildlänk till www.svenskasjo.se.

    

Annonser för kretsar i Svenska Kryssarklubben, SXK

Det syns när våra kunder är nöjda

SXK annons

Ladda ner pdf

Bättre försäkring till lägre pris

SXK annons

Ladda ner pdf

Kollar du din båt i vinter? Ladda ner Svenska Sjös Båtägarguide!

SXK annons

Ladda ner pdf

Banners för kretsar i Svenska Kryssarklubben, SXK

Gör så här:
För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara bild som”. Ladda sedan upp bilden på er hemsida och länka den till svenskasjo.se
För att hämta länkadress: högerklicka på bild och välj “kopiera länkadress” och klistra in länkadressen där ni vill ha bannern på er hemsida och lägg in bildlänk till www.svenskasjo.se.

Allmänna banners

svenskasjo_980x240_anders

svenskasjo_980x240_anders

svenskasjo_980x240_anders svenskasjo_980x240_anders svenskasjo_980x240_anders

Försäkring för båtklubben, SBU

Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB, genom samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra pris-värda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Omfattning – Båtklubbsförsäkring SBU

Översiklig information Båtklubbsförsäkring SBU

För ytterligare information  >>klicka här >>

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring, ingående i klubbförsäkringen

>> klicka här>>

Har du frågor om båtklubbsförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkring?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Du kan även nå oss via e-post: info@svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Försäkring för båtklubben, ansluten till Seglarförbundet

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Övergripande innehåll

– Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar och gäller inom klubbens  områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid tävling på annan plats. Icke medlemmar som är  deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling.

– Försäkring för klubbens verksamhet (egendom, hyresförlust, extra kostnad, styrelseansvar, och ansvar vid lyft).

Information om Seglarförbundets medlemsförsäkring

>>klicka här>>

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring, ingående i klubbförsäkringen

>>klicka här>>

Har du frågor om båtklubbsförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkring?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Du kan även nå oss via e-post: info@svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd

Licensförsäkring – Svenska Seglarförbundet

Olycksfallsförsäkring

För att kappsegla i Sverige, på nationell eller internationell nivå, krävs att ansvarig ombord (normalt rorsman) kan uppvisa giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Svenska Seglarförbundet rekommenderar dock att alla ombord har en tävlingslicens pga den förmånliga olycksfallsförsäkringen som gäller vid kappsegling. Det krävs på Allsvenskan och Seglingens Mästare att hela besättningen har en tävlingslicens. Information om krav på tävlingslicens skall finnas i Notice of Race. Licensförsäkring ingår i tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet och kan inte tecknas separat.

Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 12 år är undantagna licensregel.

Olycksomfattning: 500 000 kr i försäkringsbelopp.

Gäller för: Licensinnehavare.

Gäller när: Under tävling samt resa till och från.

Försäkringen ersätter:

 • Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 % och beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %. *)
 • Ärr enligt tabell
 • Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader – under akut läkningstid intill 120 000 kr.
 • Personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 • Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar.
 • Hjälpmedel intill 80 000 kr.
 • Dödsfallsersättning 50 000 kr.
 • Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog

*) Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.

Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt under tävling och träning.

Gäller för: Innehavare av licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet, SSF.

Omfattning: 33 000 000 SEK per skada för personskada, varav 10 000 000 SEK för sakskada.Vid tävling utanför Norden gäller dock 15 000 000 SEK för sakskada.

Geografisk omfattning: Hela världen, utanför Sverige under tillfällig vistelse för träning och tävling.Gäller ej utanför Sverige om licenstagaren har sin huvudsakliga hemvist utanför Sverige.

Självrisk: 5 000 SEK per skada.

Särskilda begränsningar:

 • Gäller endast under tävling och träning.
 • Gäller endast för båttyper ingående i klassförbund anslutet till Svenska seglarförbundet.
 • Gäller endast för skada som inte omfattas av gällande ansvarsförsäkring för den framförda båten.
 • Gäller ej i Norden vid skada där licenshavaren framfört egen eller av närstående ägd båt.
 • Ersätter inte skador på egen eller lånad båt.

Mer information hittar du i Förköpsinformationen.

Villkor Licensförsäkring

Villkor Olycksfall
Villkor Ansvar

Teckna Tävlingslicens – Svenska Seglarförbundet

Mer information om hur du tecknar tävlingslicens hittar du på www.svensksegling.se
Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Läs mer

Försäkring av klubbens egna båtar

Administrativt enkelt, med överblick och 100 kr till klubben för varje nytecknad båt!

Vi erbjuder båtförsäkringar med omfattande innehåll även för klubbens egna båtar med flera olika självriskalternativ. Extra förmånligt vid flerbåtsavtal. Alla båtarna blir samlade på ett försäkringsbrev. Enkelt att administrera och förmånliga premier. 100 kr i ersättning till klubben för varje nytecknad båt.

Omfattning

 • Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 milj. kr. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 milj. kr
 • Rättsskydd 3 Pbb
 • Egendom
 • Stöld
 • Uppläggning och transport
 • Brand
 • Sjöskada
 • Elektronisk utrustning, 10 % av försäkringsvärdet
 • Personlig utrustning, 5 000 kr
 • Uppläggningsmateriel, upp till 20 000 kr
 • Uthyrning privat
 • Svenska Sjö Assistans
 • Maskinskadeförsäkring, gäller för motor upp till 5 år gammal
 • Allriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
 • Utökat giltighetsområde under juni, juli och augusti

Möjliga tillägg:

 • Olycksfall
 • Personligt lösöre
 • Maskinskada upp till 14 år
 • Släpjolle max 30 000 kr
 • Båtvagn max 50 000 kr
 • Uthyrning, till exempel genom förmedlare
 • Elektronisk utrustning

Har du frågor om Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkring av klubbens egna båtar eller vill teckna tilläggsförsäkringar?

Välkommen att ringa 010-490 49 00

Du kan även nå oss via e-post: info@svenskasjo.se

Jag vill bli uppringd