Tilläggsförsäkringar

Nyhet – Sportfiske
Kan tecknas för motorbåtar med en maxlängd på 7,3 meter.
Omfattning
• Personligt lösöre utökas med 30 000 kronor.
• Maxersättning för elektronisk utrustning utökas från 10 % till 20 % totalt av försäkringsbeloppet.
• Olycksfall ingår.
• Den förhöjda vintersjälvrisken tas bort.

Olycksfall
Olycksfall täcker personskador för dig och din besättning när ni är på båten eller i båtens närhet.
Omfattning
• Gäller för upp till 12 personer
• Högsta ersättning sammanlagda ersättningsbelopp 1 101 300 kr
• Försäkringen ersätter kostnaden för medicinsk behandling, vård och tandvård.
• Kostnad för eventuell ersättningsbesättning för hemtransport av båt.

Utökat personligt lösöre
Personligt lösöre är ett tillägg för dina och din besättnings personliga tillhörigheter. I våra båtförsäkringar så ingår ersättning upp till 10 000 kr. För att utöka skyddet av personligt lösöre kan du teckna tilläggsförsäkring för utökat personligt lösöre. Du väljer själv det försäkringsbelopp du vill teckna, maxbelopp upp till 50 000 kr.
Personliga ägodelar är t ex. kläder, regnställ, personlig elektronik

Utökat skydd för elektronisk utrustning
Elektronisk utrustning är elektroniska instrument för navigation, segling och säkerhet bl. a. GPS, Ekolod, Radar och AIS. I alla helförsäkringar så ingår upp till 10 % av båtens försäkringsbelopp.
Har du elektronisk utrustning utöver detta belopp så kan du teckna en tilläggsförsäkring på valfritt belopp.

Maskin upp till 14 år
Maskinskada är en försäkring som ersätter skador på din båtmotor och dess tillbehör. I Båtförsäkring Medlem ingår försäkring för maskinhaveri för motorer som är upp till 5 år gamla, därefter kan kan man välja att teckna tillägg för maskinskada. Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden.

Tillägg Maskinskada kan tecknas för:
Båtförsäkring Medlem: från att motorn är 5 år gammal och upp till 10 år och gäller då för upp till 14 år gamla motorer.
Båtförsäkring: Kan tecknas för upp till 10 år gamla motorer och gäller då för upp till 14 år gamla motorer.

För Medlem Plus så gäller försäkringen upp till 14 år gamla motorer, förutsatt att försäkringen tecknades innan motorn är 10 år gammal.

Motorns ålder räknas från den dag den garantiregistrerades. Garantiregistreringen måste ha utförts i Norden.

Självrisken är samma som för sjöskada.

Allrisk upp till 50 000 kr
Försäkringen ersätter skada på eller förlust av till båten fast monterad egendom genom plötslig oförutsedd händelse t ex. tappad propeller, eller en utombordare som lossnar och förloras överbord.

Släpjolle upp till 30 000 kr
En jolle med ett värde på högst 30 000 kr kan tilläggsförsäkras. Jollen får vara max 4 meter lång, ha en segelyta på max 10 kvm eller en motor på högst 13,6 hk.

Båtvagn upp till 50 000 kr
I Båtförsäkringen så ingår täckningsmateriel, inklusive oregistrerad båtvagn, till ett värde av max 20 000 kr. För dig som har en dyrare båtvagn eller en registrerad båttrailer kan ett tillägg tecknas till ett värde upp 50 000 kr.

Tilläggspaket 1 för ej båtklubbsmedlemmar
Till ett förmånligt pris kan vi nu erbjuda ett grundpaket av de viktigaste tilläggen. I tilläggspaketet ingår följande:
• Olycksfall
• Utökat personligt lösöre 10 000 kr, utöver de 10 000 kr som igår i Båtförsäkringen.
• Maskin upp till 14 år, Kan tecknas för upp till 10 år gamla motorer, gäller upp till 14 år.
• Allrisk upp till 50 000 kr.

Tilläggspaket 2 för Båtförsäkring medlem
Till ett förmånligt pris kan vi nu erbjuda ett grundpaket av de viktigaste tilläggen. I tilläggspaketet för båtklubbsmedlemmar ingår följande:
• Olycksfall
• Utökat personligt lösöre 10 000 kr, utöver de 10 000 kr som igår i Båtförsäkringen.
• Maskin upp till 14 år. Kan tecknas för upp till 10 år gamla motorer och gäller upp till 14 år.