Navigera med rätt hjälpmedel!

2021 Feb, 11 (0) Kommentarer

Sjökort

Båtsportkort är officiella sjökort som är utgivna av Sjöfartsverket framtagna i ett mindre format för båtlivet. De är trycka på ett behandlat papper som gör att de står emot regn och rusk ute på sjön. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka. Totalt finns det 16 serier. Sjökort är en färskvara och det är därför viktigt att ha den senaste uppdateringen ombord.

Plotter

Plottern är en GPS-navigator som är anpassad för att användas i båten. Den är mindre känslig för stötar, fukt och solreflexer. Det finns också många appar för navigering med dator, surfplattor och smartphones.

Förarintyg

Vi rekommenderar att du lär dig hantera din fritidsbåt och grunderna i navigation. Många båtklubbar och utbildningsinstitut har utbildning i Förarintyg.

Sjöväjningsregler

Det är viktigt att veta vilka väjningsregler som gäller till sjöss. Gör tydliga kursändringar så att ingen tveksamhet råder. Försök också alltid att visa hänsyn. Här följer reglerna i korthet.

Motorbåt och segelbåt som är på väg att krocka:

  • Motorbåt väjer för segelbåt som seglar (om segelbåten går för motor anses den vara en motorbåt).
  • Den som hinner ikapp en annan båt ska väja.

Segelbåt och segelbåt på väg att krocka:

  • Den som har vinden in på styrbord (höger) sida ska ges företräde mot den som har vinden in på babord (vänster) sida.
  • Har både båtarna vinden in på styrbord (höger) sida väjer den som är i lovart (närmast vinden).
  • Den som seglar ikapp en annan båt ska väja.

Motorbåt och motorbåt på väg att krocka:

  • Båda båtarna ska ända kurs åt styrbord (höger).
  • På skärande kurser ska den båt som kommer från styrbord (höger) ges företräde.
  • Den som kör ikapp en annan båt ska väja.

Segel- och motorbåtar ska väja för båt som inte är manöverduglig. I trånga farleder har större fartyg företräde om det har sämre manöverförmåga eller är hämmat av sitt djupgående. Det är en oskriven regel att väja för yrkessjöfarten.

Större fartyg meddelar ofta med ljudsignaler sina avsikter vid en manöversituation som kräver uppmärksamhet från andra. En ljudsignal betyder att fartyget girar styrbord (höger), två betyder babord (vänster) och tre att fartyget ska backa.

Våra vanligaste Sjömärken

Här presenteras de vanligaste flytande sjömärkena som alla båtägare borde känna till. Gå gärna en förarintygskurs som ger dig grundläggande kunskaper i navigation, säkerhet och sjövett. Flytande sjömärken markerar sidobegränsningar i farleder samt hinder såsom grund, vrak och andra förhållanden som man bör tänka på vid navigering. Här följer de vanligaste sjömärkena.

Lateralmärken (sidomärken)

Lateralmärken märker ut gränserna för en farled. Dessa märken placeras på antingen babord eller styrbords sida.

Kardinalmärken (väderstrecksmärken)

Kardinalmärken placeras i öst, väst, nord eller syd och märker ut hinder eller farledens gräns. Kardinalmärkena utmärker sig genom att vara gula och svarta och med toppmärken som visar vilket väderstreck de märker ut.

Punktmärken

Punktmärken markerar ett hinder och då oftast ett grund som det placeras direkt på. Punktmärket är till färgen svart med vågräta röda streck. Om det har ett topptecken så är det två svarta klot ovan varandra.

Mittledsmärken

Detta märker ut att det finns fritt vatten på alla sidor om märket. Detta står ofta mitt i en farled och kan då passeras på båda sidor om. Mittledsmärket är röda med vertikala vita fält och om det har ett toppmärke kännetecknas detta av ett rött klot.

Ladda ner broschyr om Sjöväjningsregler och sjömärken:

Väder och Vind

En båtägare är mycket väderberoende. En och samma sträcka kan upplevas helt olika beroende på om det är vackert, varmt, kallt, blåsigt, medvind eller motvind. Även vid valet av natthamn är vädret avgörande. Betydelsen av att ligga tryggt i lä en hel natt är något helt annat än att behöva stiga upp mitt i natten för att ankra om.

Ladda ner faktablad om Väder och vind:

Informationskanaler

Radio

Den primära kanalen för sjö- och landväder är P1 som har flera längre sändningar under dagen. Väderprognoser ingår även i Ekots nyhetssändningar och i de lokala kanalernas nyhetssändningar på hel- och halvslag. Samtliga prognoser och nyhetssändningar går att lyssna på i efterhand på Sveriges radios webbplats (sverigesradio.se), där hittar du också vilka tider som gäller för de olika prognoserna.

Kustväder på VHF

Stockholmradio sänder kustväderprognoser på VHF för kustnära farvatten längs med hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Prognosen är ett komplement till den allmänna sjörapporten som sänds i P1 och som endast täcker de stora havsområdena. Kustväderprognosen omfattar vindriktning, vindstyrka, molnighet, nederbörd och temperatur. Alla utsändningar föregås av annonsering på kanal 16 och sänds därefter på aktuell trafikkanal. Aktuella sändningstider och ytterligare information finns på stockholmradio.se/for-abonnenter.

Ladda ner Till Sjöss från Stockholm Radio gratis här:

Comment (0)

Comments are closed.