Assistans ingår i din båtförsäkring!

2021 Jan, 14 (0) Kommentarer , , ,

väl förberedd med Sjöassistans från svenska sjö

Se filmen om Svenska Sjö Assistans och Team Marin här:

Team Marin är sedan 2019 vår partner och utför operativ assistanstjänst för våra försäkringstagare som behöver hjälp ute på sjön, Svenska Sjö Assistans. Vi har ett tätt och gediget samarbete, med fullt förtroende för Team Marin och deras insats för våra kunder.

En bra dag på sjön kan lätt bli en mindre bra dag. Team Marin är Svenska Sjös förlängda arm till sjöss och kan hjälpa till vid sjönöd där assistans eller skadeservice behövs.
Vid akuta situationer med fara för liv ska du alltid kontakta 112. Vid övriga akuta situationer med din båt som du inte kan hantera på egen hand står hjältarna på Team Marin med skickliga operatörer och ett rikstäckande resursnätverk redo att rycka in!

 

Svenska Sjö Assistans ingår i din försäkring.

Per Nikolausson, VD på Svenska Sjö: Vi är otroligt nöjda med vårt samarbete, och vi har valt Team Marin tack vare att de har uppvisat ett stort engagemang och leveranskapacitet till våra kunder vid skarpt läge. Den pålitligheten i kombination med ett tryggt och professionellt utförande är svårslaget och utgör en av våra unika fördelar vi erbjuder i vår båtförsäkring.  Assistans är en central och oerhört viktig del av vårt erbjudande. Hos Svenska Sjö ingår sjöassistans i grundförsäkringen, något inte alla försäkringsbolag tillhandahåller. Vi erbjuder det som en grundtrygghet i våra båtförsäkringar, oavsett om du har motorbåt eller segelbåt.

Per fortsätter: Vi vet att detta är uppskattat av våra kunder som varit ute på våra vatten och fått problem av olika slag. Det är många som i pressad stund blivit hjälpta på plats och upplevt en lättnad och trygghet, något som är bra att veta innan man ger sig iväg. Eftersom båtintresset i Sverige bara ökar är det viktigt för oss att hålla högsta nivå på vår assistanstjänst.

Vad gör då Team Marin mer i detalj, och vad kan man som båtägare tänka på för att vara förberedd?

Ledningscentralen ligger i Åkersberga utanför Stockholm och har sjöassistans – och skadejour dygnet runt. Alla operatörer på centralen har hög nautisk kompetens och mycket bra koll på Sveriges kuster och sjöar.  De samarbetar också med internationella räddningsorganisationer i Danmark, Finland och Norge så att våra försäkringstagare kan få hjälp i hela Skandinavien.

 

Sjöassistans och skadejour dygnet runt.

Johan Lindström, Operativ chef på Team Marin: Precis som Per Nikolausson tidigare berättade är vår huvudsakliga arbetsuppgift att hjälpa försäkringstagare när det är skarpt läge. I praktiken innebär det att en av Team Marins operatörer får ett inkommande samtal från en försäkringstagare som har problem och behöver hjälp med exempelvis tamp i propellern, motorproblem eller grundstötning.

Om man är på sjön och en situation uppstår och man ringer er, vad händer då, hur går ett samtal till? Johan: De frågor som ställs i det läget är:

1. Vad har hänt?
3. Var är ni?
2. Hur många är ombord?
3. Finns det flera telefoner ombord?
4. Var beredd att uppge ägarens uppgifter för försäkringen.
5. Fundera på vart närmsta säkra hamn är. Är det hemmahamn eller är det lämpligare att komma till varv direkt?

Vi kontrollerar att personen som ringer in har en giltig båtförsäkring. Därefter diskuterar Team Marins operatörer fram den bästa lösningen för försäkringstagaren och hur problemet åtgärdas på bästa tänkbara sätt. I nästa steg väljer operatörerna en av Team Marins resurser som är lämplig för det aktuella ärendet.

Team Marins resurs får information om försäkringstagarens båt och position och lämnar kort därefter sin hemmahamn. Ofta kan Team Marin lösa motorproblem via så kallad motorkonsultation som sker via telefon. Men vi är också mycket vana att bogsera båtar, och vid behov sker assistans till säker hamn. Det händer att försäkringstagaren har egna önskemål på vart båten ska, vilka Team Marins operatörer tar hänsyn till. Vi på Team Marin strävar alltid efter att lösa alla assistanser på bästa möjliga sätt för försäkringstagaren.

Var förberedd!

Att oturen är framme är svårt att förutse, däremot finns det saker att tänka på för att vara förberedd vid sjönöd. Det är viktigt att ha någon typ av kommunikationsutrustning ombord, exempelvis en eller flera mobiltelefoner. Utanför täckningsområde är ett abonnemang på Stockholm Radio bra att ha, de hjälper till med kommunikationen via VHF-kanal. Det är även bra att ha båtägarens försäkringsuppgifter tillgängliga samt telefonnummer till Svenska Sjö Assistans. Det är viktigt att ha ett ankare och ordentligt med tamp, ifall att man snabbt behöver kasta ankare och förhindra att båten driver mot fara.

Johan fortsätter: Vad gäller den faktiska verksamheten får vi en hel del frågor, hur många resursföretag det finns och hur lång tid det tar att få hjälp.  I Team Marins resursnätverk finns det över 500 resursföretag vilka ofta har fler än en båt och skeppare. De finns runt Sveriges kust från Haparanda till Strömstad, samt i våra större insjöar, exempelvis Vänern, Vättern och Mälaren. En del resurser har med båtar på trailer för att komma åt och hjälpa till i andra sjöar.

Våra resursföretag gör en otrolig insats och har en vana att ställa upp med kort varsel, oavsett tid på dygnet och året.

Vår målsättning är att alla ska få hjälp inom 90 minuter från att de ringer Svenska Sjö Assistans, det går oftast fortare. (90 minuter är samma tid och mål som Sjöfartsverket har för sjöräddning inom svenskt sjöräddningsområde).
Det vi på Team Marin alltid är noga med är att hålla försäkringstagaren uppdaterad för att undvika missförstånd. Team Marins operatörer kontaktar alltid försäkringstagaren via telefon efter utfört ärende för att stämma av hur det gått.

Här kan du ta del av vår checklista innan avfärd.

Här har vi sammanställt det du bör tänka på inför en tur på sjön. Tänk på att lägga in Assistansnumret i din telefon!

Ladda ner checklista

 

Alla våra resurser har gått igenom en kvalitetssäkring.

Alla våra resursföretag kan sina farvatten och måste ha:

  • Hög nautisk kompetens, lägst fartygsbefälsexamen klass VIII
  • Rätt klassad båt för uppdrag och område
  • Komplett försäkring
  • Korrekt utrustning ombord
  • Hög servicekänsla

Felix, en av resurserna på Team Marin.

Ladda ner och spara broschyren Svenska Sjö Assistans:

Ladda ner broschyr

Comment (0)

Comments are closed.