Svenska Sjö står bakom Hamntillsyn

2021 May, 07 (0) Kommentarer

Svenska aktörer går samman för att motverka brottsligheten och stölderna av båtar och båtmotorer.

Svenska Sjö har ingått ett samarbete med Atlantica, If, Trygg Hansa, Team Marin och Securitas. I samverkan med Larmtjänst står vi bakom initiativet Hamntillsyn, ett projekt med syfte att permanent förändra stöldsituationen i landet. Sverige är unikt utsatt för internationella stöldligor, vilket vi vill bidra till att förändra.

Varför projekt Hamntillsyn?

Syftet med Hamntillsyn är att permanent förändra stöldsituationen i Sverige genom att lyfta frågan till diskussion på nationell nivå för att öka kännedomen, övertyga lagstiftarna om behovet av reform, och övertyga tull och polis att prioritera åtgärder mot den organiserade internationella brottsligheten. Vi måste öka risken att åka fast och konsekvenserna av att begå stöldbrott i Sverige, och kampen mot denna organiserade brottslighet bör vara prioriterad. Båtmotorstölder är ett stort problem. Det har varit känt länge, men väldigt lite har gjorts. Stölderna drabbar våra försäkringstagare, genom att de utsätts för brott eller får högre premier för sin båtförsäkring. Det påverkar också förtroendet för rättssamhället.

Den finns potential att utöka användningen av moderna tekniska verktyg för att motverka den internationella brottsligheten. Kameror, avancerad röntgenutrustning, och utrustning som spårar störsändare skulle bidra till ökad upptäcktsrisk. Regelverket för ansiktsigenkänning behöver uppdateras, och stor effekt skulle kunna uppnås genom att beivra förbudet mot störsändare för att kunna använda spårsändare.

Det finns flera områden där vi ser förbättringspotential för att motverka den situation som är nu, till exempel att ge tullen befogenhet och resurser för att kontrollera och stoppa utgående gods, och ställ krav på att de används. Ett annat är att inför skarpare åtgärder mot störsändare, som är nödvändiga för att ge tull och polis verkningsfulla verktyg mot stöldligor.

Vad betyder det här för våra kunder? Kommer min premie sänkas?

Båtmotorstölder är ett allvarligt bekymmer för våra kunder. För att komma tillrätta med problemet på ett bestående sätt behövs en samlad insats som gör Sverige mindre attraktivt för organiserade, internationella ligor. Om vi lyckas kommer risken för brott minska och premierna att minska.

Kommer stölderna att minska nu?
Skälet till den här insatsen är att skapa uppmärksamhet kring hur lätt och vanligt det är att bli av med sin båtmotor. Vår förhoppning är att det ska leda till en diskussion om vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. För att problemet ska få en permanent lösning krävs ett ökat intresse bland lagstiftare, tull och polis. Sverige måste bli mindre attraktivt för de internationella stöldligorna.

Projektet Hamntillsyn inleds i maj och pågår hela sommaren 2021. Vi kommer vara aktiva när det finns risk för stöld, vilket kan vara när som helst.

Så minskar du risken för båtstölder.

Att försäkra din båt ger dig ett bra skydd, och det finns många praktiska åtgärder för att försvåra för stöld och förbättra möjligheterna att få tillbaka din båt om du ändå skulle bli drabbad.

  • Fyll i ett båtkort med alla uppgifter om din båt, inklusive motornummer och skrovnummer. Se till att rätt uppgifter även finns registrerade hos oss.
  • Chansen att få tillbaka en stulen båt ökar betydligt om du kan beskriva i detalj hur den ser ut. Ge gärna båten ett tydligt signalement så att du enkelt kan berätta hur den skiljer sig från andra liknande båtar.
  • Gravera ID-märkning på flera ställen i skrov och motor till exempel med Securmarks eller Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.
  • Det bästa skyddet är att ha god tillsyn över båten och att lägga till i en bevakad hamn.
  • Lägg gärna till i en hamn med kameraövervakning och där medlemmarna även kontrollerar och bevakar andrahandsuthyrningen av båtplatser.
  • Utombordsmotorer måste vara fastlåsta med godkänt motorlås. Använd också gärna ett bultlås och lås fast båten vid bryggan med kätting och kraftigt hänglås.
  • Dyra båtar bör utrustas med spårsändare kopplad till larmcentral.
  • Utrustning som till exempel navigator, plotter, autopilot, VHF-radio och stereoanläggning som inte är fastmonterad ska du ta med hem efter båtfärden eller låsa in i båten.

Trygg med rätt försäkring.

Välkommen att göra en premieberäkning för motorbåtsförsäkring eller segelbåtsförsäkring här:

Comment (0)

Comments are closed.