Om du inte ska du inte sjösätta båten.

Uppläggningsförsäkringen gäller inte för några skador som inträffar när båten ligger i sjön men den gäller självklart för skador under uppläggning eller transport.

I uppläggningsförsäkringen kan du också få ersättning för fast monterad elektronisk utrustning upp till 10 % av båtens försäkringsvärde och för uppläggningsmateriel (inkl. båtvagn) upp till 20 000 kr.

Till din uppläggningsförsäkring kan du teckna tilläggsförsäkring för olycksfall, lägga till en släpjolle upp till ett värde på 30 000 kr och båtvagn upp till värdet 50 000 kr. Du kan också höja det maximala ersättningsbeloppet för elektronisk utrustning.

Uppläggningsförsäkring innehåller:

 • Gäller endast när båten är upplagd på land inom Norden
 • Ansvar 33 resp. 10 milj. kr
 • Rättsskydd 3Pbb
 • Egendom
 • Stöld
 • Uppläggning och transport
 • Brand
 • Elektronisk utrustning, 10 % av försäkringsvärdet
 • Uppläggningsmateriel upp till 20 000:-

Möjliga tillägg:

 • Olycksfall
 • Släpjolle upp till 30 000:-
 • Båtvagn upp till 50 000:-
 • Elektronisk utrustning

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf