Om du inte ska sjösätta båten.

Gäller endast när båten är upplagd på land inom Norden. Uppläggningsförsäkringen gäller inte för några skador som inträffar när båten ligger i sjön men den gäller självklart för skador under uppläggning eller transport.

I uppläggningsförsäkringen kan du också få ersättning för fast monterade elektroniska instrument upp till 10 % av båtens försäkringsvärde och för uppläggningsmateriel (inkl. båtvagn) upp till 20 000 kr.

Till din uppläggningsförsäkring kan du teckna tilläggsförsäkring för olycksfall, lägga till en släpjolle upp till ett värde på 30 000 kr och båtvagn upp till värdet 50 000 kr. Du kan också höja det maximala ersättningsbeloppet för elektronisk utrustning.

Uppläggningsförsäkring innehåller:

rättsskydd Rättsskydd 3 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp är 2021, 47 600 kr)
stöld Stöld
ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000 kronor.
uppläggning och transport Uppläggningsskada / Transportskada
brand Brand
elektronisk utrustning Elektroniska instrument, upp till 10% av båtens försäkringsvärde
personlig utrustning Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr

Möjliga tillägg:

elektronisk-utrustning Elektroniska instrument
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr

Faktablad uppläggningsförsäkring

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i uppläggningsförsäkringen.
Försäkringsprodukt Uppläggningsförsäkring (Gäller från 1 oktober 2021)

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf