Om du inte ska sjösätta båten.

Gäller endast när båten är upplagd på land inom Norden. Uppläggningsförsäkringen gäller inte för några skador som inträffar när båten ligger i sjön men den gäller självklart för skador under uppläggning eller transport.

I uppläggningsförsäkringen kan du också få ersättning för fast monterad elektronisk utrustning upp till 10 % av båtens försäkringsvärde och för uppläggningsmateriel (inkl. båtvagn) upp till 20 000 kr.

Till din uppläggningsförsäkring kan du teckna tilläggsförsäkring för olycksfall, lägga till en släpjolle upp till ett värde på 30 000 kr och båtvagn upp till värdet 50 000 kr. Du kan också höja det maximala ersättningsbeloppet för elektronisk utrustning.

Uppläggningsförsäkring innehåller:

ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 milj. kr. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 milj. kr.
rättsskydd Rättsskydd 3 Pbb (Ett prisbasbelopp är 2017, 44800 kr)
stöld Stöld
uppläggning och transport Uppläggning och transport
brand Brand
elektronisk utrustning Elektronisk utrustning, upp till 10% av båtens försäkringsvärde
personlig utrustning Uppläggningsmateriel, upp till 20 000 kr

Möjliga tillägg:

elektronisk-utrustning Elektronisk utrustning
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf