Innehåller allt. Och lite till.

Hel Plus kan tecknas av dig som är båtklubbsmedlem och där båtens värde överstiger 100 000 kr. Hel Plus tecknas med ett fast försäkringsvärde som gäller vid en eventuell totalförlust. Förutom på utombordsmotor, segel, kapell, presenning, textilier, dator och elektronisk utrustning görs inga åldersavdrag vid delskador.

Hel Plus båtförsäkring innehåller:

brand Brand
stöld Stöld
sjöskada Sjöskada – dygnet runt hela året
uppläggning-transport Uppläggningsskada / Transportskada
allrisk Allriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
maskinskada Maskinskadeförsäkring, för upp till 14 år gamla motorer
Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden.

Ovanstående moment gäller till fast överenskommet försäkringsvärde vid en eventuell totalförlust och utan åldersavdrag vid delskada förutom på utombordsmotor, segel, kapell, presenning, textilier, dator och elektronisk utrustning.

rättsskydd Rättsskydd 3 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp är 2021, 47 600 kr)
utökat rättsskydd Utökat rättsskydd 6 prisbasbelopp vid köp och säljtvist (Ett prisbasbelopp är 2021, 47 600 kr)
elektronisk utrustning Elektroniska instrument, upp till 20 % av båtens försäkringsvärde
ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000 kronor.
personlig-utrustning Personlig utrustning, upp till 5 % av båtens försäkringsvärde, max 50 000 kr
uppläggningsmaterial Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
uthyrning Uthyrning privat
Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk
giltlighetsområde Utökat giltighetsområde under juni, juli och augusti
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr
stillestånd Det ingår även en stilleståndsförsäkring som, vid skada som ej har orsakats av försäkringstagare och som medför att båten inte kan användas under perioden 1 maj – 30 augusti. Ersättningen med 500 kr per dag betalas f om. 15:e stilleståndsdagen i högst 30 dagar

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Giltlighetsområde

Karta över försäkringsområde för olika försäkringar hos Svenska Sjö

Hel Plus gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten. I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Produktblad Hel Plus medlem

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i försäkringen Hel Plus medlem.
Försäkringsprodukt Hel Plus medlem (Gäller från 1 oktober 2021)

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf