Innehåller allt. Och lite till.

Hel Plus kan tecknas av dig som är båtklubbsmedlem och där båtens värde överstiger 100 000 kr. Hel Plus tecknas med ett fast försäkringsvärde som gäller vid en eventuell totalförlust. Förutom på utombordsmotor, segel, kapell, presenning, textilier, dator och elektronisk utrustning görs inga åldersavdrag vid delskador.

Hel Plus båtförsäkring innehåller:

  • Stöld
  • Brand
  • Sjöskada – dygnet runt hela året
  • Uppläggning och transport
  • Allriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
  • Maskinskadeförsäkring, för upp till 14 år gamla motorer

Ovanstående moment gäller till fast överenskommet försäkringsvärde vid en eventuell totalförlust och utan åldersavdrag vid delskada förutom på utombordsmotor, segel, kapell, presenning, textilier, dator och elektronisk utrustning.

 • Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 milj. kr. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 milj. kr.
 • Rättsskydd 3 Pbb
 • Utökat rättskydd vid köp & säljtvist, 6 Pbb
 • Elektronisk utrustning, upp till 15% av båtens försäkringsvärde
 • Personlig utrustning, upp till 5 % av båtens försäkringsvärde, max 50 000 kr
 • Uppläggningsmateriel, upp till 20 000 kr
 • Uthyrning privat
 • Sjöassistans, kostnadsfri hjälp om du tex får maskinproblem eller gått på grund. Ingen självrisk
 • Utökat giltighetsområde under juni, juli och augusti
 • Stilleståndsersättning 500 kr/dag (15:e – 30:e dagen)
 • Olycksfall – för upp till 12 personer
 • Släpjolle upp till 30 000 kr
 • Båtvagn upp till 50 000 kr
 • Det ingår även en stilleståndsförsäkring som, vid skada som ej har orsakats av försäkringstagare och som medför att båten inte kan användas under perioden 1 maj – 30 augusti. Ersättningen med 500 kr per dag betalas f om. 15:e stilleståndsdagen i högst 30 dagar

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Giltlighetsområde

Hel Plus gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten. I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf