Endast för skador på annan part.

Om du inte har behov av att försäkra din båt men vill ha ett skydd för skador som du kan orsaka som drabbar andra så kan du hos oss teckna en ren ansvarsförsäkring.

Den här försäkringen ingår i våra andra båtförsäkringar.

Ansvarsförsäkringen kan lämna ersättning för sak- eller personskada tillfogad någon utanför din familj eller ditt hushåll som du eller den som med ditt tillstånd använder båten är lagligen skyldig att betala.

Högsta ersättningsbelopp är 33 milj. kr för varje skadetillfälle. För sakskador är högsta ersättningsbelopp 10 milj. kr.

Ansvarsförsäkringen gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten. I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes. Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga.

Möjliga tilläggsförsäkringar - utökat skydd

olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer

Produktblad ansvarsförsäkring

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i ansvarsförsäkringen.
Försäkringsprodukt Ansvar (Gäller från 1 oktober 2021)

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf