För din trygghet på sjön & på land.

Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada och uppläggningsmaterial en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom rättsskydd, allrisk och sjöassistans. Försäkringen gäller inom ett stort geografiskt område. Du kan nu även teckna ett tilläggspaket till ett förmånligt pris, där bland annat maskinskada ingår för upp till 14 år gamla motorer.

Hel Medlem båtförsäkring innehåller bland annat:

rättsskyddRättsskydd 3 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp är 2020, 47300 kr)
utökat rättsskyddUtökat rättsskydd 6 prisbasbelopp vid köp och säljtvist (Ett prisbasbelopp är 2020, 47300 kr)
stöldStöld
ansvarAnsvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000 kronor.
uppläggning och transportUppläggningsskada / Transportskada
brandBrand
sjöskadaSjöskada – dygnet runt hela året
elektronisk utrustningElektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
personlig utrustningPersonlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
personlig utrustningUppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
uthyrning privatUthyrning privat
Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk
maskinskadaMaskinskadeförsäkring, gäller för motor upp till 5 år gammal. Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden.
allriskAllriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
giltlighetsområdeUtökat giltighetsområde under juni, juli och augusti. Se karta nedan.

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Tilläggsförsäkringar

personlig utrustning utökat skyddUtökat skydd för personlig utrustning
olycksfallOlycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skyddMaskinskadeförsäkring för motorer äldre än 5 år gäller för motorer upp till 14 år. Tillägg kan tecknas för motorer nyare än 10 år. Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden
uthyrningUthyrning, till exempel genom förmedlare
jolleSläpjolle upp till 30 000 kr
båtvagnBåtvagn upp till 50 000 kr
elektronisk-utrustningElektronisk utrustning

Paket 2 – Medlem:

Teckna 3 tilläggsförsäkringar till ett fördelaktigt pris

personlig utrustning utökat skyddUtökat skydd för personlig utrustning

olycksfallOlycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skyddMaskinskadeförsäkring, för upp till 14 år gamla motorer

Giltlighetsområde

Helförsäkringen för båtklubbsmedlem gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten.I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien,
Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Faktablad Hel medlem

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i försäkringen Hel medlem.
Försäkringsprodukt Hel medlem
Försäkringsprodukt Hel medlem från 1 mars 2020

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf