För din trygghet på sjön & på land.

Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada och uppläggningsmaterial en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom rättsskydd, allrisk och sjöassistans. Försäkringen gäller inom ett stort geografiskt område. Du kan nu även teckna ett tilläggspaket till ett förmånligt pris, där bland annat maskinskada ingår för upp till 14 år gamla motorer.

Båtförsäkring Medlem innehåller bland annat:

rättsskydd Rättsskydd 3 prisbasbelopp
utökat rättsskydd Utökat rättsskydd 6 prisbasbelopp vid köp och säljtvist
stöld Stöld
ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000 kronor.
uppläggning och transport Uppläggningsskada / Transportskada
brand Brand
sjöskada Sjöskada – dygnet runt hela året
elektronisk utrustning Elektroniska instrument, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
personlig utrustning Personlig utrustning, upp till 10 000 kronor
personlig utrustning Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
uthyrning privat Uthyrning privat
Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk
maskinskada Maskinskadeförsäkring, gäller för motor upp till 5 år gammal. Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden.
allrisk Allriskförsäkring, maxbelopp 50 000 kr
giltlighetsområde Utökat giltighetsområde under juni, juli och augusti. Se karta nedan.

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Tilläggsförsäkringar

personlig utrustning utökat skydd Utökat skydd för personlig utrustning
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skydd Maskinskadeförsäkring för motorer äldre än 5 år gäller för motorer upp till 14 år. Tillägg kan tecknas för motorer nyare än 10 år. Motorn måste vara garantiregistrerad inom Norden
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr
elektronisk-utrustning Elektronisk utrustning

Paket 2 – Medlem:

Teckna 3 tilläggsförsäkringar till ett fördelaktigt pris

personlig utrustning utökat skydd Utökat skydd för personlig utrustning
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skydd Maskinskadeförsäkring, för upp till 14 år gamla motorer

Giltlighetsområde

Karta över försäkringsområde för olika försäkringar hos Svenska Sjö

Båtförsäkring Medlem gäller vid uppläggning inom Norden. Vid färd gäller försäkringen Inom Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten.I Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien,
Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Faktablad Hel medlem

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i försäkringen Hel medlem.
Faktablad Båtförsäkring

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf