För din trygghet på sjön

Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom bland annat rättsskydd och sjöassistans.

Vår båtförsäkring innehåller:

rättsskydd Rättsskydd 3 prisbasbelopp
stöld Stöld
ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000. kronor.
uppläggning och transport Uppläggningsskada / Transportskada
brand Brand
sjöskada Sjöskada – dygnet runt hela året
elektronisk utrustning Elektroniska instrument, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
personlig utrustning Personlig utrustning, upp till 10 000 kronor
personlig utrustning Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
uthyrning privat Uthyrning privat
Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Möjliga tilläggsförsäkringar

personlig utrustning utökat skydd Utökat skydd för personlig utrustning
olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skydd Maskinskadeförsäkring för motorer äldre än 5 år gäller för motorer upp till 14 år. Tillägg kan tecknas för motorer nyare än 10 år
allrisk Allrisk max 50 000 kr
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr
elektronisk-utrustning Elektroniska instrument

Faktablad Båtförsäkring

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i försäkringen Hel ej medlem.
Faktablad Båtförsäkring