För din trygghet på sjön

Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom bland annat rättsskydd och sjöassistans.

Hel båtförsäkring innehåller:

rättsskydd Rättsskydd 3 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp är 2020, 47300 kr)
stöld Stöld
ansvar Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000. kronor.
uppläggning och transport Uppläggningsskada / Transportskada
brand Brand
sjöskada Sjöskada – dygnet runt hela året
elektronisk utrustning Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
personlig utrustning Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
personlig utrustning Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
uthyrning privat Uthyrning privat
Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Möjliga tilläggsförsäkringar

personlig utrustning utökat skyddUtökat skydd för personlig utrustning

olycksfall Olycksfall – för upp till 12 personer
maskinskada utökat skydd Maskinskadeförsäkring för motorer äldre än 5 år gäller för motorer upp till 14 år. Tillägg kan tecknas för motorer nyare än 10 år
allrisk Allrisk max 50 000 kr
uthyrning Uthyrning, till exempel genom förmedlare
jolle Släpjolle upp till 30 000 kr
båtvagn Båtvagn upp till 50 000 kr
elektronisk-utrustning Elektronisk utrustning

Faktablad Hel ej medlem

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i försäkringen Hel ej medlem.
Försäkringsprodukt Hel ej medlem
Försäkringsprodukt Hel ej medlem från 1 mars 2020

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf