Kunskapsbank

Fyll i och spara båtkortet!

Då går en efterlysning snabbare och underlättar identifiering om båten/motorn skulle påträffas. Båtkort hittar du här.

Bra skydd för din båt/motor med en spårsändare från NorthTracker med åtgärd!

Svenska Sjö har tagit fram ett exklusivt samarbete med NorthTracker och AVARN för att erbjuda ett mycket bra GPS-larm som också är kopplat till en larmcentral. Vi vet av erfarenhet att många av våra kunder får larm på natten men har stängt av telefonen, eller att man får larm, ringer polisen som svarar att dom inte har resurser att agera. Med koppling till larmcentral går larmet dit först. AVARN ringer kunden för kontroll och vid behov, åker dom ut. Larmcentralen har också tillgång att direkt börja spåra din motor om den stulits. Läs mer om spårsändare från NorthTracker.

Förhindra stöld genom DNA märkning

DNA märkning är ett bra sätt att göra båtar, båtmotorer och båtdelar mindre intressanta att stjäla. Det går till så att man märker utrustningen med en vätska eller spray som innehåller en DNA –kod och små micropunkter som innehåller en unik sifferkod, båda registreras i en databas som är tillgänglig för såväl svensk som utländsk polis. Polisen kan se om föremålet är märkt och läsa av micropunkterna med speciell utrusning när man hittar något misstänkt stulet föremål. Man kan ju då härleda vem som föremålet stulits ifrån. DNA koden kan göras i flera miljarder olika unika koder. Märkningen är i stort sätt omöjlig att ta bort fullständigt.

En förutsättning för att märkningen skall avskräcka från stöld är att man tydligt informerar om att egendomen är märkt. Märk både båten, båtmotorn etc. Om märkningen sker i samarbete med båtklubben – se till att klubben informerar med skyltar om att alla båtar på uppläggningsplatsen är stöldskyddsmärkta.

För mer information läs mer på stöldskyddsföreningens hemsida. https://www.stoldskyddsforeningen.se eller kontakta dem på tel: 0771-773 773 eller via e-post: info@stoldskyddsforeningen.se
Det finns flera företag som tillhandahåller liknande DNA tjänster/produkter.

Aktiva Söksystem

Vi rekommenderar att du installerar spårsändare i din motorbåt, eller ännu hellre i din utombordare om så är möjligt. Vi lämnar dessutom 10 % rabatt på din premie om värdet på motorbåten (inkl. motor) överstiger 200 000 kr. Det finns olika typer och fabrikat på marknaden som delvis använder sig av olika teknologier. Vi ser inte att någon är direkt bättre än någon annan men det kan vara bra om den är kopplad till en larmcentral.

Lås för utombordsmotorer

Försäkringsvillkoren föreskriver att du måste ha din utombordsmotor fastlåst till båten med av stöldskyddsföreningen godkänd låstyp. Låsen finns att köpa i välsorterade båttillbehörsaffärer. Det finns olika typer av godkända lås:

  • motorlås som ersätter en av bygelskruvarna (max 30hk)
  • bultlås som monteras genom båtens akterspegel och motorns fastsättnings bygel (motor på 30 hk eller mer)

Om båten förvaras på släpfordon ska detta vara låst, inlåst eller fastlåst med av Svenska Stöldskyddsföreningen rekommenderad låsanordning. Det finns flera olika fabrikat som är godkända av stöldskyddsföreningen, se råd och förteckning här.

Startspärr

En elektronisk startspärr är ett bra sätt att stöldskydda sin båt, gärna i kombination med spårsändare och märkning med mikropunkter/DNA-märkning. På marknaden finns en rad olika varianter av startspärrar att tillgå.
Undvik att lämna stöldbegärlig utrustning såsom GPS-navigator eller andra instrument synlig utifrån eller om det är möjligt, montera ur och ta hem den.

Skrovnummer och motornummer

Din båt och motor har ett tillverkningsnummer som du måste uppge till oss och ska framgå i ditt försäkringsbrev. Utan dessa nummer saknar din båt eller motor identitet. Det är därför mycket viktigt att du har koll på både motornummer och skrovnummer eftersom båtens och motorns identitet då kan kontrolleras vid försäljning eller om den blir stulen. Utan dessa unika nummer kan vi aldrig återföra ett stulet objekt till sin rättmätige ägare om det till exempel påträffas i en tullkontroll.

Båtar som är tillverkade efter den 16 juni 1998 måste alla som släpps ut på marknaden ha ett skrovnumren (WIN-nummer). Numret finns på skrovet och är placerat vanligtvis under relingslisten på akterspegelns högra sida. Alla skrovnummer (WIN-nummer) är uppbyggda enligt samma mall med 14 tecken (bindestrecket räknas inte). SE-RYD99999G718 (exempel)

  • SE Tillverkningsland (SE för Sverige)
  • RYD Tillverkarens identifiering (i detta fall: Ryds)
  • 99999 Båtens serienummer (kan vara både siffror och bokstäver, I, O och Q ska inte användas)
  • Tillverkningsmånad (A = januari, B = februari o.s.v. till L=december)
  • 7 Sista siffran i tillverkningsåret (7 för 2017)
  • 18 De två sista siffrorna i modellåret (18 för 2018)

(Det finns några undantag med tävlingsbåtar, exakta kopior av historiska båtar byggda före 1950 och egenbyggda båtar för privat bruk).

Motornummer ska finnas på alla serietillverkade båtmotorer. Numret ser olika ut beroende på tillverkare, och sitter också på olika ställen. På utombordsmotorer är den vanligast placerat på sidan eller i framkant på motorns upphängningsbygel. Från motornumret kan du vanligtvis utläsa tillverkningsår, modellbeteckningar, rigglängd mm.

Här kan du läsa mer om motornummer från olika tillverkare, och vad de betyder.