Kunskapsbank

Bra skydd för din båt/motor med en spårsändare från NorthTracker med åtgärd!

Svenska Sjö har tagit fram ett exklusivt samarbete med NorthTracker och AVARN för att erbjuda ett mycket bra GPS-larm som också är kopplat till en larmcentral. Vi vet av erfarenhet att många av våra kunder får larm på natten men har stängt av telefonen, eller att man får larm, ringer polisen som svarar att dom inte har resurser att agera. Med koppling till larmcentral går larmet dit först. AVARN ringer kunden för kontroll och vid behov, åker dom ut. Larmcentralen har också tillgång att direkt börja spåra din motor om den stulits. Läs mer om spårsändare från NorthTracker.

Aktiva söksystem – spårsändare

Vi har tagit fram ett exempelurval av de söksystem som finns på marknaden. Vi har inte testat de olika systemen och uppgifterna bygger på information vi erhållit från de olika leverantörerna.

Vi rekommenderar spårsystem som automatiskt loggar systemets status och båtens och/eller utombordarens position på server hos t.ex. leverantören av systemet. Vi rekommenderar också att spårsystemet är uppkopplat till larmcentral. Det ger ett ännu bättre skydd. Då larmas du och eventuellt polis direkt om någon försöker stjäla din båt/båtmotor. Annars måste du själv hålla koll på din telefon för att se sms meddelande från spårsändaren och vidta åtgärder vid en eventuell stöld. De spårsändare som är godkända av Svenska Stöldskydds Föreningen (SSF) är uppkopplad till larmcentral.

Spårsändare som är uppkopplade till server och ev. larmcentral så gäller normalt ett abonnemang med en årlig avgift.

För att inte få förhöjd självrisk vid stöld av båt/motor med utombordare med effekt på 50 hk eller mer, som är 5 år eller yngre och som förvaras utanför båtklubbsområde så måste båten vara försedd med spårsändare som på något sätt kontinuerligt loggar spårsändarens status.

För att erhålla rabatt på premien så kan av nedan valfri spårsändare användas men man måste vid stöld kunna visa att den varit aktiverad.

Märkning med MärkDNA och/eller mikropunkter.

Vår erfarenhet och statistik visar risken för stöld minskar när båtar, båtmotorer och båtdelar är märkta med MärkDNA och/eller mikropunkter. Det är framförallt så att märkningen avskräcker från stöld. Det ökar möjligheten att finna stulet gods så att det kan återlämnas och att tjuvar kan lagföras.

Vad är då MärkDNA och mikropunkter för något?

MärkDNA är en syntetiskt framtagen DNA. Det är en vätska som kan penslas eller sprayas på föremål. DNA koden för varje märksats registreras i en databas och kan avläsas på föremålen med en viss typ av lampa som bl.a. polisen har i sin utrustning. Man kan sedan vid en utredning läsa av själva DNA koden. Den blir på sätt spårbar och ett stulet föremål kan härledas till ägaren.

Mikropunkter består av små punkter av ett genomskinligt material. I varje punkt finns det en pinkod som är registrerad i en databas. Mikropunkterna penslas på föremål tillsammans med en vätska, ett lim. Man kan med en viss lampa se att föremålet är märkt med mikropunkterna och man avläsa pinkoden i varje punkt med ett speciellt mikroskop. Den blir på sätt spårbar och ett stulet föremål kan härledas till ägaren. Polis har tillgång till utrustning för att kunna läsa av mikropunkterna

För att det skall vara avskräckande för tjuvar så måste det tydligt synas att båten/båtmotorn är uppmärkt. Det brukar följa med dekaler med de märksatser som finns på marknaden. Om en båtklubb kollektivt bestämmer sig för att märka upp alla medlemmars båtar så kan man sätta upp skyltar på området visar att båtarna är märkta.

När det gäller MärkDNA så samarbetar polisen i dagsläget med två produkter

SmartDNA
SelectaDNA
Produkterna kan ingå i märksatser som ibland säljs under andra namn från olika leverantörer av konsumentprodukter men det är viktigt att märksatsen är kopplad till någon av de ovanstående produkterna då det bygger på globala databaser .

Några exempel på leverantörer som säljer märksatser:

MärkDNA

Stöldskyddsföreningen SSF. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se
SmartDNA. Läs mer på www.smartdna.se

Mikropunkter

Securmark. Läs mer på www.securmark.se
Stöldskyddsföreningen SSF. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se