Kunskapsbank

Sjö-/torrsättning

En av de vanligaste skadorna som inträffar vid sjö-/torrsättning är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt drevet eller propelleraxeln. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut var slingen ska placeras vid lyft. Hör av dig till oss om du behöver slingdekaler.

Kontrollera alltid din båt efter sjösättning för att se att det inte finns något läckage. En träbåt bör inte lämnas utan tillsyn under den första tiden efter sjösättning. Lita aldrig på att de pumpar du har fungerar som de ska, även om du har pumpar anslutna till landström. Om man har möjlighet kan man låta sin träbåt hänga kvar i lyftslinget den första tiden eller så kan man lägga den på någon säker och grund plats så att den kan bli tät.

Tänk på att Båtförsäkringen inte ersätter sjunkskador på träbåtar efter sjösättning eller senare på grund av att den inte blivit tät.

För att undvika klämskador vid lyft är det också viktigt att det används ett lämpligt lyftok.

Ta det lugnt vid av- och påmastningar, tänk på att master ofta är tyngre i toppen än vad man kan tro så se till att fästa slingen ovanför mastens tyngdpunkt.

Vinterförvaring

Kontrollera vaggan eller bockarna i god tid innan upptagningen för att se att inga bultar eller andra delar är skadade och behöver bytas. Var noggrann när båten sätts ner och se till att båten står avlastat så att inte stöttorna trycker in skrovet.

Bind aldrig fast presenningen i bockarna eller stöttorna då det kan innebära de dras omkull vid kraftig vind. Kontrollera med jämna mellanrum under vinterförvaringen så att båten står bra. Om marken sätter sig kan det innebära att det blir hårt tryck på vissa av stöttorna eller i värsta fall att båten välter. Detta är särskilt noga när kälen går.

Skotta av snön från båten när det behövs. Tyngden från snön kan göra att presenningen eller täckställningen går sönder vilket kan medföra skador på båten.