Kunskapsbank

Sjö-/torrsättning

En av de vanligaste skadorna som inträffar vid sjö- och torrsättning är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt drevet eller propelleraxeln. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut var slingen ska placeras vid lyft. Hör av dig till oss om du behöver slingdekaler.

Kontrollera alltid din båt efter sjösättning för att se att det inte finns något läckage. En träbåt bör inte lämnas utan tillsyn under den första tiden efter sjösättning. Lita aldrig på att de pumpar du har fungerar som de ska, även om du har pumpar anslutna till landström. Om man har möjlighet kan man låta sin träbåt hänga kvar i lyftslinget den första tiden eller så kan man lägga den på någon säker och grund plats så att den kan bli tät.

Tänk på att Båtförsäkringen inte ersätter sjunkskador på träbåtar efter sjösättning eller senare på grund av att den inte har blivit tät.

För att undvika klämskador vid lyft är det också viktigt att det används ett lämpligt lyftok.

Av- och påriggning

Ta det lugnt vid av- och påmastningar, kontrollera skicket på mastkranen och lyftstroppar och tänk på att master ofta är tyngre i toppen än vad man kan tro så se till att fästa slingen så högt som möjligt så att den hamnar ovanför mastens tyngdpunkt.

Var försiktig så att inte rullfocksystemet böjs eller kommer till skada på annat sätt när masten lyfts.

Masten på?

Det har blivit vanligare att låta masten vara på under vinterförvaringen. Om man väljer att göra så behöver man vara extra noga med stöttningen då riggen blir ett stort vindfång.

Under uppläggning med masten på bör man slacka på vanten och stagen för att lätta på spänningen i riggen. Montera även av alla segel och bomkapell för att minska på vindfånget.

Vinterförvaring

Pallning och täckning

Kontrollera vaggan eller bockarna i god tid innan upptagningen för att se att inga bultar eller andra delar är skadade och behöver bytas. Var noggrann när båten sätts ner och se till att båten står avlastat så att inte stöttorna trycker in skrovet.

Kontrollera med jämna mellanrum under vinterförvaringen så att båten står bra. Om marken sätter sig kan det innebära att det blir hårt tryck på vissa av stöttorna eller i värsta fall att båten välter. Detta är särskilt noga när kälen går.

Täck båten för att skydda den under vintern. Anpassa lutningen så att snö och regn kan rinna av. Se till att det inte bildas fickor där nederbörd samlas. Skotta av snön från båten när det behövs. Tyngden från snön kan göra att presenningen eller täckställningen går sönder vilket kan medföra skador på båten.

Bind aldrig fast presenningen i bockarna eller stöttorna då det kan innebära de dras omkull vid kraftig vind.

Gör klar båten för vintern

Det är bra att göra rent båten snart efter upptagningen då smuts, snäckor och annat ofta är lättare att få bort innan det torkar fast.

Om man städar ur båten invändigt, tömmer kyl och torrförråd samt torkar ur noggrant minskar man risken för mögel och liknande beväxning eller att det drar till sig ohyra.

Utrustning med vatten eller annan fryskänslig vätska till exempel toalett, varmvattenberedare och vattenpumpar behöver tömmas eller konserveras så att de inte fryser sönder.

Motorn behöver också vinterkonserveras. Om du inte själv vet hur du ska göra bör du anlita en kunnig reparatör som kan utföra det åt dig.

Ta ur och ladda batterierna så att det är klara att använda när det är dags för sjösättning. Laddade batterier klarar också förvaring bättre.

Töm båten på stöldbegärlig utrustning som till exempel plotter eller andra elektroniska instrument, flytvästar och kikare. Dynor och andra textilier bör också plockas ur och förvaras torrt.

Utombordsmotor på under 50 hk ska förvaras i en säker och låst lokal utanför båten. Utombordsmotor på 50 hk eller större eller med vikt av lägst 90 kg, som är fastbultad och har godkänt lås får sitta kvar.