Undvik att gå på grund – Svenska Sjörapporten #3 – Svenska Sjö

2017 Jun, 22 (0) Kommentarer

Undvik en jobbig grundstötning

  Lätt att säga men faktiskt också ganska lätt att undvika. Av våra ca 2 000 skador varje år står grundstötningar för hälften av dessa och de går ganska enkelt att klara sig ifrån. En grundstötning innebär alltid minst en massa strul, irritation, frustration, sen ankomst till midsommarfesten och inget båtåkande på ett tag med båten på varvet.

  Nedan några enkla saker att tänka på och som minskar risken för en grundstötning.

 • Planera turen. Kolla sjökorten, i pappersform och eller digitalt innan du sätter dig i båten. Har du möjlighet så kan du förväg lägga upp en rutt i din plotter för båtturen.
 • Ha helst sjökort både i pappersform och digitalt, då står du inte där om tekniken strular, vanligt att man utelämnar papperskorten.
 • Tänk på att positionen i plottern inte alltid visar exakt var ett du befinner dig i förhållande till var t.ex. ett grund finns, det kan skilja ett antal meter från vad det visar sig på kortet och där det finns i verkligheten, så bredda området och passera med bra marginal.
 • Tänk på vattennivån, den kan skifta beroende på många orsaker. Kan också skilja mycket mellan kust och insjö. SMHI har uppdaterad information om det på deras hemsida: https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/vattenstand-och-vagor. Det innebär att där det på sjökortet kortet står 2 meter kanske bara är 1,5 meter, centimetrar som kan vara avgörande.
 • Tänk på farten. Om du passerar ett område med grund eller grynnor så håll låg fart. Konsekvenserna av en grundstötning i 10 knop är förödande jämfört med en i 2 knop.
 • Undvik att färdas i dåligt väder eller mörker om det inte är nödvändigt.
 • Ta det lugnt och njut av sommaren på sjön!

Om det ändå skulle hända och du behöver assistans, ring 08-541 717 66, så hjälper vi dig att komma loss och/eller komma till närmaste varv. Det ingår i försäkringen.

Slutligen vill vi önska dig en riktigt glad midsommar och hoppas på mycket båtåkande i sommar!

Comment (0)

Comments are closed.