Förtöj båten tryggt och orosfritt i hemmahamn

2023 Oct, 11 (0) Kommentarer

Ofta känner vi båtägare oro över att ankra på svaj, göra an mot en klipphäll eller att gå in i en gästhamn för första gången. Dock glömmer vi ofta att båten allt som oftast ligger förtöjd i hemmahamn. Därför är det viktigt att förtöjningar, tågvirke och brygga är i skick. På så sätt kan du undvika onödiga skador.

Vad som tåls att tänka på varierar dock från förtöjningsplats till förtöjningsplats.

Förtöj vid brygga

Vid brygga är det viktigt att alla anordningar, oavsett om dessa är ringar, pollare eller knapar sitter ordentligt fast. Förtöjningstampar som löper mellan båt och brygga bör läggas i kors för att minska rörelse i sidled och får gärna kläs med något skyddande för att minska nötningen. Där det finns risk för sjögång ska linorna vara fjädrade eller dämpade, det spar på såväl tågvirke som båt. Det kan också vara en god idé att förtöja båtar med öppen akter eller större utombordare med fören utåt. Detta för att undvika att svallvågor sköljer in och i värsta fall sänker båten.

Förtöj mellan bommar

Bomförtöjningen är vanlig på båtklubbar och marinor, inte minst på flytbryggor eller fasta bryggor med mindre fluktuerande vattenstånd. Här bör man som båtägare alltid följa anvisningar om största båtlängd och andra praktiska detaljer för den valda bomtypen. Det är även klokt att kontrollera beslag och infästningar på bommarna så att de ser oskadade och korrekt dimensionerade ut.

Förtöj mellan brygga och boj

Även detta är ett vanligt förtöjningssätt. Dock ett som bör undvikas om vattendjupet är större än sex meter och flera båtar ligger vid samma brygga. I dessa fall kan bojkättingen nämligen bli så pass lång att båtarna börjar svänga i sidled och i värsta fall skada varndra. Bojkättingen bör åtminstone vara 1,5 gånger längre än vad det är djupt i hamnen. Med andra ord bör en bojkätting i en hamn med djup om fyra meter mäta sex meter. Detta för att ha en god ryckdämpning mellan bojtyngd och båt.

Slutligen på svajboj

Inte lika vanligt i våra farvatten som på andra håll runt om i världen men ändå förekommer det. Men vad är viktigt att tänka på vid hemmaförtöjning på svajboj? Två saker är bra att ha med sig. För det första får förtöjningsgodset mellan båt och boj inte vara så kort att båten kan lyfta bojen. För det andra så ska det inte heller vara så pass långt att det riskerar trassla in sig i bojkättingen.

Lagom är helt enkelt bäst – en tumregel brukar vara en tredjedel av båtlängden. I vår nedladdningsbara förtöjningsgude som kan var bra att ha med sig ut på sjön hittar du exempel på kättinglängd i olika typer av djup.

Har din båt tagit skada vid förtöjning är du alltid välkommen att ringa oss på Svenska Sjö Båtförsäkringar!

För tips på hur du förtöjer på bästa sätt på andra platser en din hemmahamn, kika här!

Comment (0)

Comments are closed.