Tillfällig förtöjning: Natt- och dagsutflykt

2023 Oct, 11 (0) Kommentarer

Ofta känner vi båtägare oro över att ankra på svaj, göra an mot en klipphäll eller gå in i en gästhamn för första gången. Här följer en kort guide för vad som är bra att tänka på vid tillfällig förtöjning!

Ankring

Ankare, dragg eller plätt – oavsett dess storlek bör dessa aldrig användas för permanent förtöjning- Båten bör dessutom inte lämnas utan uppsikt när den är förtöjd på ett sådant vis. Men det finns fler saker att tänka på. Först och främst bör du förvissa dig om att ankaret har en vikt som passar storleken och vikten på din båt. När det väl är dags att ankra bör du försäkra dig om att sjöbottnen ger ett gott ankarfäste och att ankarlinan och/eller kättingen är tillräckligt lång. Undvik linor som flyter och i den mån möjligt bör du göra passerande båtar uppmärksamma på din ankarlina.

Längs brygga, kaj eller annan båt

Här är förutseende och gott omdöme a och o. Båten ska alltid vara väl avfendrad när man ger sig in i en marina. Det kan vara en god idé att fendra av även barbord trots att man planerat att ligga mot båt, brygga eller kaj med styrbordssidan. Då är du redo för snabba omställningar.

När båten ligger fast gäller det att förtöja båten så att rörelserna i långskeppsriktningen blir minimala. Detta åstadkommer man enklast med ett så kallat ”spring”.

I natthamn

Se till att hitta en palts som ger så god vind- och sjölä som det bara går. Se också till att du har ett stort djup under kölen så att du kan ta dig ut vid kraftig sjöhävning eller minskat vattenstånd.

Ligg helst fri från andra båtar. Du vet inte om de har samma goda ankarfäste som du. Lägg alltid ut fendrar.

Vid slussning

För många är proceduren med att slussa en ny upplevelse. Som tur väl är har många av de större kanalsystemen tryckta råd, anvisningar, brosignaler och öppettider att ta del av. Slusspersonalens anvisningar ska dock alltid följas och yrkestrafik har alltid företräde.

Några praktiska råd är att se till så att båten har väl tilltagna fendrar på vardera sida och det bör alltid vara minst två personer ombord för att passa förtöjningar i land och på båten.

När man slussar upp kan aktertampen läggas fast i båten och fast i land. Förtampen först fast i land och tas hem löpande i takt med att slussen fylls, aktertampen sköter sig själv. På nedvägen är proceduren något annorlunda. Då görs för- och aktertamp fast i båten och träs runt en pållare i land och tillbaka ombord på båten. Här gäller det att hålla fast i änden och ge efter allteftersom att båten ”sjunker” med vattenytan. Ifall något skulle fastna är det alltid klokt att ha en lätt tillgänglig kniv för att kapa eventuella förtöjningslinor.

Du har väl inte missat våra råd för förtöjning i hemmahamn?

Comment (0)

Comments are closed.