Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

2021 Aug, 10 (0) Kommentarer

Drivmedlet E10 introducerat i Sverige

Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten höjs till 6% reduktion av växthusgaser i bensin. Omställningen till mer klimatneutrala drivmedel pågår och ett viktigt steg i att uppnå fastställda klimatmål och göra transporter mer klimatneutrala innebär att öka inblandningen av klimateffektiva hållbara biodrivmedel i bensin och diesel. Det nya drivmedlet med beteckningen E10 finns sedan tidigare i 14 andra länder i Europa.

Omställningen innebär en övergång från dagens 95-oktaniga E5 bensin med upp till 5% etanol, till E10 med upp till 10% etanol och E10 blir den nya standardkvalitén för 95-oktanig bensin. En bensinpump märkt med E10 innehåller alltså upp till 10% etanol medan en bensinpump märkt E5 innehåller upp till 5% etanol.

Vad gäller för drivmedel för båtmotorer?

Kraven på motorer och drivmedel i båtar skiljer sig från bilar och utvecklingen av drivmedel styrs till stor del av fordonstillverkare. I de allra flesta bensindrivna personbilar kan man använda E10, så mycket som 94 procent av alla bensindrivna bilar är godkända för körning på E10, och det finns en listad översikt för bilar. Någon motsvarande lista för båtar finns dessvärre inte, och överlag är situationen för båtmotorer annorlunda. Många båtar och motorer är äldre och det finns därför en risk att du som båtägare inte kan tanka E10 bensin och skall istället tanka E5.

Eftersom båtar ofta är sammansatta med produkter från två olika tillverkare, en för bränslesystem och en annan för motor, är det mer komplicerat och svårare att ha en tydlig rekommendation som för bilar. Du som båtägare och försäkringstagare ansvarar för ta reda på vad som gäller för din båt, vad både motorn och bränslesystemet är konstruerade för. Vi rekommenderar att innan du tankar ta reda på om både din motor och bränslesystem är gjord för E10. Kontrollera båtens instruktionsbok och om du är osäker skall du ta kontakt med din motortillverkare/generalagent. Ersättning för kostnader som uppkommit i samband med felaktig tankning utgår inte i din försäkring, men har du specifika frågor kring din försäkring är du varmt välkommen att kontakta vår Kundtjänst.

Bensin på sjömackar

På landbaserade bensinstationer tillhandahålls E10, men flera sjömackar i Sverige har bestämt sig för att endast tillhandahålla en bensin som alla bensinmotorer kan använda, i detta fall E5. Anledningen till detta är att det oftast endast är möjligt att tillhandahålla en bensinkvalité och bedömningen är att det kan finnas fler båtar och båtmotorer som kräver E5-bensin än E10-bensin.

Mer information kring detta, även specifikt riktade till båtägare, finns att läsa hos Drivkraft Sverige. Klicka här för att komma vidare till Drivkraft Sveriges hemsida.

Comment (0)

Comments are closed.