Väder och vind, tips för din trygghet på sjön:

Om vädersituationen är ostadig är det bäst att stanna i hamn. För en mindre båt kan redan styv bris (vindhastighet 8-11 m/s) innebära problem. Det är inte bara vindstyrkan som du bör uppmärksamma. Sikten är också viktig. Ge dig aldrig ut på sjön om det är risk för dimma. På himlen kan du ofta i förväg se om vädret kommer att ändras. Meteorologer brukar tala om varmfront och kallfront. I själva fronten och mötet mellan varm och kall luft är vinden ofta häftig.

Moln

Fjädermoln: Tunna ismoln som kan förebåda oväder om de har ”tofsar”.

Slöjmoln: Ger himlen ett mjölkaktigt utseende. Förebådar oväder. Halofenomen kan förekomma runt solen.

Skiktmoln: Solen lyser som genom matt glas. Förebådar regn.

Vindhastighetstabell

Benämning Vindhastighet m/s Vindens verkningar på öppna havet
0 Spegelblank sjö
1 Små krusningar på vattenytan
2-3 Korta småvågor
Bris 4-5 Vågkammar börjar brytas
6-7 Långa vågor, skumkammar bildas
8-10 Vågor med långa, vita skumkammar
11-13 Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig
Kuling 14-17 Sjön tornar upp sig och bryter, skum i strimmor i vindriktningen.
18-24 Höga vågberg, skum i täta strimmor sätter ned sikten
Storm 25-32 Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan vit av skum, fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen, luften fylld av skum som starkt sätter ned sikten
Orkan 33 och över Stora föremål flyger i luften, båtar kastas upp på land, allmän ödeläggelse

Informationskanaler

Radio

Den primära kanalen för sjö- och landväder är P1 som har flera längre sändningar under dagen. Väderprognoser ingår även i Ekots nyhetssändningar och i de lokala kanalernas nyhetssändningar på hel- och halvslag. Samtliga prognoser och nyhetssändningar går att lyssna på i efterhand på Sveriges radios webbplats (https://sverigesradio.se), där hittar du också vilka tider som gäller för de olika prognoserna.

 

Sjöväder på text-TV, webb, via telefon och appar

SVT 1 och 2, väder på sidorna 401-412 och sjöväder på sidan 415. Prognoser riktade till båtlivet finns även att nå via appar, SMS-prenumeration, information på olika webbsidor, samt genom betalsamtal om man vill tala med en meteorolog direkt.

 

Kustväder på VHF

Stockholmradio sänder i samarbete med Transportstyrelsen, övriga medlemmar i Sjösäkerhetsrådet och SMHI kustväderprognoser på VHF för hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kustväderprognosen avser vädret cirka 10 mil ut från fastlandet eller till den yttre skärgården. Särskild vikt läggs vid medelvindar, signifikant väder och hastiga vind- och siktförändringar. Prognosen är ett komplement till den allmänna sjörapporten som sänds i P1 och som endast täcker de stora havsområdena. Prognosen omfattar vindriktning, vindstyrka, vattenstånd, lufttryck mm. Alla utsändningar föregås av annonsering på kanal 16 och sänds därefter på aktuell trafikkanal. Aktuella sändningstider och ytterligare information finns på Stockholms radios webbsida om kustvädret.

Navigationsvarningar

Sjöfartsverket tillhandahåller navigationsvarningar på sin hemsida och som läsningar från MSI SWEDEN på VHF vid följande tider: 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 UTC.

Brådskande varningar kan även sändas ut utanför ordinarie sändningstid. I “Underrättelser för sjöfarande” finns notiser om ändringar i utmärkning, fyrar, sjökort m.m.