Väder till havs – håll koll på läget

Är du båtägare bör du ha koll på vädret ute till havs. Speciellt om du är van att åka längre ut i havsbandet. Håll dig ajour med olika informationskanaler och observera att det kan vara storm ute till havs även om den inte härjar på land. Tänk också på att både sjörapporter och observationer är viktiga. Observationerna kan hjälpa dig att göra egna små lokala prognoser som är mer detaljerade än till exempel meteorologernas. Man lär sig avläsa vädret till havs och på land för att se om vädret redan har kommit, dragit förbi, hur snabbt väderfronten rör sig eller om den plötsligt tar en annan väg.

Väder och vind, tips för din trygghet på sjön

Om vädersituationen är ostadig är det bäst att stanna i hamn. För en mindre båt kan redan styv bris (vindhastighet 8-11 m/s) innebära problem. Det är inte bara vindstyrkan som du bör uppmärksamma. Sikten är också viktig. Ge dig aldrig ut på sjön om det är risk för dimma. På himlen kan du ofta i förväg se om vädret kommer att ändras. Meteorologer brukar tala om varmfront och kallfront. I själva fronten och mötet mellan varm och kall luft är vinden ofta häftig.

Vindstyrka

Numera finns det vindmätare men innan dess gjorde man uppskattningar om vindens hastighet genom dess verkningar över hav och land. Under 1800-talet tog en brittisk admiral, Sir Francis Beaufort, fram den vindskala vi numera använder för att mäta vindstyrkor på sjön. Tabellen för vindstyrkan, kallad Beauforts skala, som då först användes i brittiska flottan blev sedan internationell standard. På senare tid har även andra skalor växt fram, här kan du se en jämförelse med Beaufort-skalan och tabell för vindstyrka.

När är det storm?

När det är storm är det viktigt att skydda sig från vindstyrkorna på sjön. Både i Sverige och i andra delar av världen har olika stormar styrt in över land och orsakat kraftig nederbörd och problem med nedfallna träd, strömavbrott och allt vad en storm kan medföra. SMHI klassar storm med vindhastighet på 24,5 m/s eller mer. Men man brukar också säga att blåser det mer än 21 m/s under mer än 10 minuter så räknas det som storm.

När det är storm ska du inte vara ute på sjön. De värsta stormarna har kastat båtar om vartannat i hamnarna så de såg ut som plockepinn. Är du ute till havs och får uppleva stormen där ute kan du hamna i stor fara.

Moln

Fjädermoln: Tunna ismoln som kan förebåda oväder om de har ”tofsar”.

Slöjmoln: Ger himlen ett mjölkaktigt utseende. Förebådar oväder. Halofenomen kan förekomma runt solen.

Skiktmoln: Solen lyser som genom matt glas. Förebådar regn.

Vindhastighetstabell

Benämning Vindhastighet m/s Vindens verkningar på öppna havet
0 Spegelblank sjö
1 Små krusningar på vattenytan
2-3 Korta småvågor
Bris 4-5 Vågkammar börjar brytas
6-7 Långa vågor, skumkammar bildas
8-10 Vågor med långa, vita skumkammar
11-13 Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig
Kuling 14-17 Sjön tornar upp sig och bryter, skum i strimmor i vindriktningen.
18-24 Höga vågberg, skum i täta strimmor sätter ned sikten
Storm 25-32 Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan vit av skum, fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen, luften fylld av skum som starkt sätter ned sikten
Orkan 33 och över Stora föremål flyger i luften, båtar kastas upp på land, allmän ödeläggelse

Informationskanaler

Radio

Den primära kanalen för sjö- och landväder är P1 som har flera längre sändningar under dagen. Väderprognoser ingår även i Ekots nyhetssändningar och i de lokala kanalernas nyhetssändningar på hel- och halvslag. Samtliga prognoser och nyhetssändningar går att lyssna på i efterhand på Sveriges radios webbplats (https://sverigesradio.se), där hittar du också vilka tider som gäller för de olika prognoserna.

Sjöväder på text-TV, webb, via telefon och appar

SVT 1 och 2, väder på sidorna 401-412 och sjöväder på sidan 415. Prognoser riktade till båtlivet finns även att nå via appar, SMS-prenumeration, information på olika webbsidor, samt genom betalsamtal om man vill tala med en meteorolog direkt.

Kustväder på VHF

Stockholmradio sänder i samarbete med Transportstyrelsen, övriga medlemmar i Sjösäkerhetsrådet och SMHI kustväderprognoser på VHF för hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kustväderprognosen avser vädret cirka 10 mil ut från fastlandet eller till den yttre skärgården. Särskild vikt läggs vid medelvindar, signifikant väder och hastiga vind- och siktförändringar. Prognosen är ett komplement till den allmänna sjörapporten som sänds i P1 och som endast täcker de stora havsområdena. Prognosen omfattar vindriktning, vindstyrka, vattenstånd, lufttryck mm. Alla utsändningar föregås av annonsering på kanal 16 och sänds därefter på aktuell trafikkanal. Aktuella sändningstider och ytterligare information finns på Stockholms radios webbsida om kustvädret.

Navigationsvarningar

Sjöfartsverket tillhandahåller navigationsvarningar på sin hemsida och som läsningar från MSI SWEDEN på VHF vid följande tider: 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 UTC.

Brådskande varningar kan även sändas ut utanför ordinarie sändningstid. I “Underrättelser för sjöfarande” finns notiser om ändringar i utmärkning, fyrar, sjökort m.m.