Vår kundnöjdhet ökar! Ännu bättre skadehantering 2016.

2017 Jan, 24 (0) Kommentarer

Källa: Svensk kvalitetsindex 2016 avseende de grå staplarna. De blå staplarna avser Svenska Sjös egen nöjdhetsmätning.

http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-forsakringsbranschen/

Svenska Sjö verkar går mot branschströmmen.

Enligt Svenskt kvalitetsindex senaste mätning har nöjdheten med skadehanteringen inom sakförsäkringar där båt ingår, sjunkit drastiskt sedan 2012. Enligt Svenska Sjös egna nöjdhetsmätningar (Ingår inte i Svenskt kvalitetsindex mätning) där kunder själva uppger deras nöjdhet vid skada har utvecklingen gått åt andra hållet. Svenska Sjös mätningar startade 2015 varför det är två år som kan jämföras.

9 av 10 kunder I Svenska Sjö är nöjda med skadehanteringen.

Svenska Sjös kunder får via en webbenkät sätta betyg på ett antal delmoment men också på en samlad fråga avseende ”nöjdhet totalt sett med regleringen av din skada”. Även om de två mätningarna inte är helt jämförbara så är det utvecklingen som är intressant, att branschen som helhet backar och vi ökar säger Per Grywenz på Svenska Sjö. Det kanske finns enskilda bolag som ingår i Svenskt kvalitetsindex som också ökar men sammantaget verkar det gå åt fel håll.

Hög kvalitet i skaderegleringen kostar pengar.

Delar av processen vid skadereglering kan visserligen läggas på kunden genom anmälan, att information om vad försäkringen täcker och inte täcker skulle vara perfekt och att information om handläggningen eller reparation kan gå via automatgenererad information. Ändå handlar det till slut om att ha försäkringsvillkor som täcker det de flesta förväntar sig, eller mer när en skada skett. Dessutom behövs tillräckligt med skadereglerare med djup branschkunskap och goda relationer med varven som kan lägga tillräckligt med tid på varje skada och på den skadedrabbade. Och också med ett stort beslutsmandat, annars kan det ta onödigt lång tid.

Kolla runt bland båtfolk.

Så uppmaningen är att kolla runt bland båtfolk och lyssna på hur de upplevt skador hos olika bolag innan du tecknar nytt eller byter försäkringsbolag, det är trots allt hur det funkar vid en skada som är värdet av den försäkring du väljer att köpa.

Comment (0)

Comments are closed.