Segeljolleförsäkring Norden

 • Gäller vid träning och tävling i hela norden
 • Försäkringen Hel Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav 1 miljon euro i sakskada
 • Maximalt försäkringsbelopp är 100 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem
 • Självrisken är 2000 kr per skadetillfälle

Racing Europa

  • Gäller i hela Europa vid träning och tävling
  • Innehåller utöver Segeljolleförsäkring Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro. Sammanlagt ansvarsbelopp sak och personskada 33 mkr
  • Maximalt försäkringsbelopp är 100 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem
  • Självrisken är 2000 kr per skadetillfälle

Trailerförsäkring kan tecknas separat.

Produktblad Segeljolleförsäkring

Läs mer om vad som ingår och inte ingår i Segeljolleförsäkringen.
Försäkringsprodukt Segeljolleförsäkring (Gäller från 1 oktober 2021)

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf