Segeljolleförsäkring Norden

  • Gäller vid träning och tävling i hela norden
  • Försäkringen Hel Medlem inklusive ansvarsförsäkring 33 mkr varav 1 miljon euro i sakskada
  • Maximalt försäkringsbelopp är 50 000 kr. Är båtens värde högre tecknar du en vanlig Hel Medlem
  • Självrisken är 1500 kr per skadetillfälle

Racing Europa

    • Gäller i hela Europa vid träning och tävling
    • Innehåller utöver Segeljolleförsäkring Norden ett utökat ansvarsbelopp för sakskada, 1,5 miljoner euro. Sammanlagt ansvarsbelopp sak och personskada 33 mkr

Trailerförsäkring kan tecknas separat.

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf