Äntligen dags för sjösättning! Svenskasjörapporten #1

2020 Mar, 20 (0) Kommentarer

Ta del av våra tips för minskad skaderisk så du kan njuta mer av båtlivet. Läs mer på svenskasjo.se/forebyggskada.

Att tänka på vid sjösättningen.

Märk ut var lyftslingen skall anbringas på båten. En av de vanligaste skadorna vid upptagningen är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt drevet eller propelleraxeln. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut var slingen ska placeras vid lyft och det görs med fördel när båten sjösätts.

Hör av dig till oss så skickar vi slingdekaler!

En annan risk är faktiskt att båten sjunker direkt efter sjösättningen. Det är inte hårda stormar som är den vanligaste orsaken till båthaverier utan otät båt vid sjösättningen. Så ett varmt tips är att kontrollera eventuella läckage direkt när båten har sjösatts och extra noga de två första dygnen efter. Tänk på att om båten sjunker i samband med sjösättningen så är risken stor att du inte får full ersättning från försäkringen. För otät träbåt som sjunker i samband med sjösättningen så kan ersättningen helt utebli.

Checklista:

– Kontrollera alla genomföringar.
– Glöm inte att sätta i bottenpluggen (dyvikan).
– Märk gärna din utombordare och lås den med godkänt lås.
– Kontrollera att batteriet är fulladdat.
– Kontrollera att propellern är ordentligt fastsatt.
– Kontrollera alla genomföringar och bälgar i motorbrunnen.
– Kontrollera att motorbrunnens dräneringshål inte är igensatt eller blockerat.
– Läcktesta gasolanläggning ombord och kontrollera att slangar inte är för gamla.
– Kontrollera brandsläckaren
– Kontrollera segelbåtsriggen innan påmastningen och var du kan lyfta masten så att den inte blir topptung

Assistanstjänster ingår i din båtförsäkring, för att ge dig trygghet på sjön!

Som du säkert känner till så har du genom din båtförsäkring tillgång till Assistans när du får problem med båten. Om du får motorstopp eller annat problem som gör att båten inte går att använda och du behöver bogsering så kan du kontakta vår assistansservice på tel. 08-541 717 66, dygnet runt, årets alla dagar. Assistans kan du nyttja, helt utan kostnad, om en plötslig, oförutsedd händelse uppstår.

Comment (0)

Comments are closed.