Vi ökar vår resultatbonus till 6,4 miljoner kronor!

2019 Feb, 08 (0) Kommentarer

Under 2019 t.o.m 31 mars 2020 delar vi ut närmare 6,4 miljoner kronor i resultatbonus till våra medlemskunder. Det är en ökning från 2018 då 4,2 miljoner delades ut. Anledningen är att tidigare års skador har avvecklats med ett positivt resultat. Det är något som i Svenska Sjös modell kommer försäkringstagarna tillgodo. Vi har inga aktieägare som är ute efter att tjäna maximalt med pengar utan det är båtägarorganisationerna och deras medlemmar som äger oss. Det är dem som får ta del av överskottet säger Per Grywenz på Svenska Sjö.

Sedan införandet av resultatbonus 2015 har bolaget 2019 inkluderat, avsatt 14,4 miljoner kronor i form av resultatbonus. Det är försäkringstagare som är medlemmar i klubb eller krets ansluten till Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet eller Svenska kryssarklubben som får ta del av resultatbonusen. KMK, KSSS, Navigationssällskapet och Saltsjö Mälarens båtförbund är dessutom direkta ägare av Svenska Sjö.

Blir det resultatbonus får man ta del av sådan redan andra året som kund.

Beloppet dras av på försäkringspremien. Berättigad till resultatbonus är bara en av flera fördelar man får som försäkringstagare och medlem i någon av ovanstående klubbar och kretsar.

Båtförsäkringen är 10 % billigare för medlem. Dessutom ingår bara för medlemmar, allrisk, maskinskada upp till motorn är fem år, utökat geografiskt täckningsområde och fördubblad maxersättning vid köp och säljtvister.

Under 2018 ökade skadorna, både i antal och i medelskadebelopp. Det är främst sjöskador, stöldskador och stormrelaterade uppläggningsskador som har ökat. Men även maskinskadorna har ökat kraftigt. Totalt ökade antalet skador med 5 % och skadebeloppet med 14 % jämfört med 2017.

Båtskadorna är på väg uppåt i antal och kostnad och därför är det glädjande att vi samtidigt kan återbetala från tidigare års skaderesultat som avvecklats positivt. Det blir som en kudde för våra kunder avslutar Per.

Comment (0)

Comments are closed.