Översikt våra försäkringar

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Uppläggning Segeljolle Hel ej medlem Hel Medlem* Hel Plus Medlem*
Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Glasskada
Elektroniska instrument, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 10 000 kronor
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd (Ersättning med 500 kr per dag betalas f om. 15:e stilleståndsdagen i högst 30 dagar)
Fast försäkringsvärde

Tilläggs-
försäkringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Uppläggning Segeljolle Hel ej medlem Paket 1 Hel Medlem* Paket 2 Hel Plus Medlem*
Olycksfall valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Utökat personlig utrustning valbart tillägg valbart tillägg
Maskin upp till 14 år valbart tillägg valbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 kr valbart tillägg
Släpjolle upp till 30.000 kr valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 kr valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Utökat skydd för elektroniska instrument valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Sportfiske valbart tillägg valbart tillägg

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben. Läs mer här!

Översikt våra båtförsäkringar

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

hel ej medlem

Hel ej medlem

 

hel medlem

Hel Medlem*

 

helplus

Hel Plus Medlem*

Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag)
Fast försäkringsvärde

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

ansvar

Ansvar

 

uppläggsförsäkring

Uppläggning

 

segeljolle

Segeljolle

Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag)
Fast försäkringsvärde

Tilläggs-
försäkringar

 

helplus

Paket 1

 

hel medlem

Hel Medlem*

 

helplus

Paket 2

 

helplus

Hel Plus Medlem*

Olycksfall valbart tillägg
Utökat personlig utrustning valbart tillägg
Maskin upp till 14 år valbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 kr
Släpjolle upp till 30.000 kr valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 kr valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Utökat skydd för elektronisk utrustning valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

Tilläggs-
försäkringar

 

ansvar

Ansvar

 

uppläggsförsäkring

Uppläggning

 

segeljolle

Segeljolle

 

hel ej medlem

Hel ej medlem

Olycksfall valbart tillägg valbart tillägg valbart tillägg
Utökat personlig utrustning valbart tillägg
Maskin upp till 14 år valbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 kr valbart tillägg
Släpjolle upp till 30.000 kr valbart tillägg valbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 kr valbart tillägg valbart tillägg
Utökat skydd för elektronisk utrustning valbart tillägg valbart tillägg

Hel Plus

Hel Plus är vår mest omfattande premium-försäkring bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Båtförsäkring Medlem

Båtförsäkring Medlem är en försäkring med extra omfattande innehåll till ett lägre pris bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Båtförsäkring

Vår båtförsäkring är en traditionell båtförsäkring för dig som inte är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Segeljolle

Segeljolleförsäkring – upp till 100 000 kr, med en fast självrisk på 2 000 kr.

Läs mer

Uppläggning

Uppläggningsförsäkring – när du inte ska sjösätta båten.

Läs mer

Ansvar

Ansvarsförsäkring – ersätter endast skador på annan part.

Läs mer