Hel Plus

Hel Plus är vår mest omfattande premium-försäkring bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Hel Medlem

Hel Medlem är en försäkring med extra omfattande innehåll till ett lägre pris bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Hel

Vår helförsäkring är en traditionell båtförsäkring för dig som inte är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Segeljolle

Segeljolleförsäkring – upp till 50 000 kr, med en fast självrisk på 1 500 kr.

Läs mer

Uppläggning

Uppläggningsförsäkring – när du inte ska sjösätta båten.

Läs mer

Ansvar

Ansvarsförsäkring – ersätter endast skador på annan part.

Läs mer

Översikt våra båtförsäkringar

Översikt Svenska Sjö båtförsäkringar