Vanligaste skadan på segelbåtar – gör rätt från början

2023 Apr, 12 (0) Kommentarer , , , ,

Grundstötningar är den vanligaste skadan på segelbåtar och bör tas på största allvar. En inkorrekt repration och snedsteg vid upptagningen kan få oerhörda konsekvenser. I videoinslaget får vi följa reprationen av en Elan 36 hos Honors Yachts Coatings. Men också höra Svenska Sjös skadechef Per Ingberg berätta om hur ett uppskjutet problem snabbt blir större än väntat.

Långkölade segelbåtar från förr kunde oftare än sällan ta rejält med stryk innan någon större skada uppstod. Tyvärr gäller inte detsamma för mer moderna segelbåtar med fenköl.

Där kan även små grundstötningar snabbt ställa till det ordentligt för båtägaren.

När en fenköl slår i en sten eller klipphäll trycks bakkanten av infästningen upp i skrovet. Detta orsakar i sin tur sprickor i de ack så viktiga tvärbalkarna eller ännu värre – skrovet.

Lagningen som då krävs är ingenting som en lekman bör ta sig an och kan väldigt snabbt bli väldigt kostsamt.

Per Ingberg har över 4 000 skadeärenden på sin meritlista. Han är idag skadechef hos Svenska Sjö och har hanterat otaliga ärenden med grundstötningar, den vanligaste skadan på segelbåtar.

– Har man fått en liten skada av en grundstötning som försvagat konstruktionen, så är det inte ovanligt att det räcker med felaktig pallning inför vintern för att skadorna ska växa markant. Det är viktigt att åtgärda skadorna i tid, säger Per Ingberg.

Vad är viktigt att tänka på när man pallar upp en båt för vintern? Skiljer sig dagens moderna segelbåtar från de mer traditionella långkölade varianterna?

– Om man har gamla system som man nyttjar för att ta upp moderna båtar så vill det till att man kompletterar dessa. Har man till exempel gamla lastbilsvagnar som är omsvetsade för att passa en äldre båttyp så är det inte att föredra för den moderna båten. Tänk på att den moderna båten alltid är mer aktertung än den ädlre båten. Den mer moderna båten bör därför hanteras av ett mer modernt system, helst sublift och sling, säger Per Ingberg och fortsätter:

– Har man inte den möjligheten måste man tänka på att det ska finnas många kontakt och beröringspunkter på båten. Detta för att avlasta skrovet så att man inte får intryckningar, försvagningar, och förslitningar i akterkanten på kölen.

De strukturella skadorna på Elan 36:an var omfattande, bilden visar hur en bottenstock knäckts efter grundstötning och felaktig uppallning.

Vi får följa med den skadade Elan 36:an till Honors Yacht Coatings på Värmdö. Där ger Anndy Barralaga oss en ordentlig genomgång av de skador som uppstått vid grundstötningen och vid den felaktiga uppallningen efter säsongens slut. Han visar även hur båten såg ut när den levererades och vad han tillsammans med sina mannar lyckats åstadkomma för att få båten sjöduglig igen.

Läs mer om Svenska Sjös segelbåtsförsäkring här!

Comment (0)

Comments are closed.