Vår vanliga helförsäkring täcker färd i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt i dessa länders territorialvatten, hela Östersjön med därtill angränsande hav och vikar, inkl. Saima Kanal, i Kielkanalen samt i Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm–Lindesnes.

Tilläggsförsäkring behöver du inte heller teckna om du har vår försäkring, Hel Medlem, under månaderna juni, juli och augusti i Nordsjön mellan linjen Dover–Calais och 62 breddgraden intill 4 längdgraden väst inkl. Hollands Ijsselmeer och Neva och Ladoga, Engelska kanalen från Dover/Calais till Land’s End/Brest, Frankrikes territorialvatten längs Biscayabukten (Brest-Bordeaux), Englands och Wales’ västkust, Irlands ostkust (Waterford-Londonderry), Irländska sjön, Skottlands västkust inkl. Hebriderna, Kanaler och floder i: Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg och Frankrike, England, Wales och Skottland.

Har du emellertid vår vanliga helförsäkring behöver du teckna detta tillägg, det gäller också dig som har Hel Medlem men färdas utanför sommarmånaderna. Se nedan täckningskarta.