För din trygghet på sjön

Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom bland annat rättsskydd och sjöassistans.

Hel båtförsäkring innehåller:

rättsskydd

Rättsskydd 3 prisbasbelopp (Ett prisbasbelopp är 2021, 47 600 kr)

stöld

Stöld

ansvar

Ansvarsförsäkring för sak- och personskada. Högsta ersättningsbelopp 33 000 000 kronor. Vid sakskada är högsta ersättningsbelopp 10 000 000. kronor.

uppläggning transport

Uppläggningsskada / Transportskada

brand

Brand

sjöskada

Sjöskada – dygnet runt hela året

elektronisk utrustning

Elektroniska instrument, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde

personlig utrustning

Personlig utrustning, upp till 10 000 kronor

uppläggningsmaterial

Uppläggningsmateriel, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr

uthyrning

Uthyrning privat

Assistans ikon

Assistans, dygnet runt året runt utan självrisk

Självriskalternativ och rabattmöjligheter hittar du under beräkna pris.

Räkna ut din premie

Möjliga tilläggsförsäkringar

personlig-utrustning-utokat

Utökat skydd för personlig utrustning

maskinskada-utokat

Olycksfall – för upp till 12 personer

olycksfall

Maskinskadeförsäkring för motorer äldre än 5 år gäller för motorer upp till 14 år. Tillägg kan tecknas för motorer nyare än 10 år

allrisk

Allrisk max 50 000 kr

jolle

Släpjolle upp till 30 000 kr

båtvagn

Båtvagn upp till 50 000 kr

elektronisk utrustning

Elektroniska instrument

Faktablad Hel ej medlem

Förköpsinformation

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf

Försäkringsvillkor

Svenska Sjö båtförsäkringar.

Ladda ner pdf