Svenska Sjös kunder är mycket nöjda!

2016 Feb, 22 (0) Kommentarer

Från Svenska Sjös kundnöjdhetsmätning vid skada – höga betyg har blivit ännu högre!

Båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö mäter löpande kundnöjdheten i form av en enkät-undersökning som alla kunder som nytecknat eller haft en skada får möjlighet att delta i:

• För helåret 2014 satte 83 % betyg 4-5 varav 58 % angav betyg 5 ( femgradig skala).
• För jan-sep 2015 satte hela 86 % betyg 4-5 varav 60 % angav betyg 5

Vi är glada för betygen i sig och i förbättringen som vi tolkar som mycket bra. Som ägda av båtägarorganisationerna och dess medlemmar är det extra viktigt för oss att ha hög kundnöjdhet. Det är som att ha bra relationer inom familjen säger Jacob Enestad skadechef på Svenska Sjö.

Comment (0)

Comments are closed.