Svenska Sjö levererar skräddarsydd veteranbåtsförsäkring

2023 Mar, 24 (0) Kommentarer

Veteranbåt-veteranbåtsförsäkring-veteranbat-veteranbatsforsakring

En försäkring för de båtar där det faktiska värdet överstiger det ekonomiska. Nu har Svenska Sjö tillsammans med Båthistoriska Riksförbundet och Veteranbåtsföreningen tagit fram en skräddarsydd veteranbåtsförsäkring!

Skador på veteranbåtar kostar ofta mer att laga än vad båten har i marknadsvärde. Därför kan det vara förödande om olyckan är framme. Risken blir då att försäkringen inte täcker kostnaderna för restaureringen och att veteranbåten aldrig blir sjöduglig igen.

För att råda bot på detta lanserar Svenska Sjö en skärddarsydd försäkring för veteranbåtar. Denna vetenranbåtsförsäkring har tagits fram i samråd med Båthistoriska Riksförbundet och Veteranbåtsföreningen,

– Det huvudsakliga önskemålet har varit att ha ett fast försäkringsvärde på båten. Detta så att man inte blir av med båten om något skulle hända. Försäkringsvärdet sätts av båtägaren i samråd med Svenska Sjö efter att vi har gjort en riskbedömning, säger Fredrik Björk, skadereglerare på Svenska Sjö.

Målet är att ägare av veteranbåtar ska kunna behålla sin båt även om det otänkbara skulle ske.

– Blir en plastbåt totalförstörd är tröskeln att hitta en ny båt inte lika hög. Men i en träbåt kan tusentals timmar ha lagts ner. En skärgårdskryssare kan bli inlöst och ägaren för ganska lite pengar tillbaka. Idag kan en relativt liten skada på till exempel en Skärgårdskryssare innebära att den blir inlöst. Vår veteranbåtsförsäkring handlar om att försäkringsvärdet ska vara tillräckligt högt så att båten inte blir inlöst. På så vis ska ägaren få tillräckligt med ersättning för att kunna reparera båten, säger Fredrik Björk.

Veteranbåtsförsäkring – en viktig milstolpe

När veteranbåtsförsäkringen presenterades på båtmässan Allt för Sjön hade arbetet med att hitta den rätta lösningen pågått i tre år. Till en början bjöds flera stora försäkringsbolag in till förhandling. Men var det Svenska Sjö som nappade.

– Våra medlemmar har länge önskat, och hört av sig om en försäkring som denna. Det har i stort sett varit omöjligt att försäkra klassiska träbåtar. Istället väljer många att inte försäkra sin båt men när olyckan väl är framme behöver man ha något som skyddar en, säger Pierre Dunbar, ordförande för Veteranbåtsföreningen.

En fråga som Pierre lyfter fram är vikten av en bra ansvarsförsäkring i den övergripande båtförsäkringen. Denna täcker personskador upp till 33 miljoner kronor och personskador på belopp upp till 10 miljoner kronor.

– Att vi tillsammans fått till denna försäkring är kanske en av de viktigaste milstolpar vi kommit till. Det handlar såväl om trygghet som att bevara dessa klassiska båtar på ett bra sätt, säger Pierre Dunbar.

Försäkringen i korthet:

  • Du som båtägare sätter själv ett fast försäkringsvärde i samråd med våra kunniga experter på Svenska Sjö.
  • Försäkringsbeloppet kan sättas upp till hela 500 000 kronor.
  • Båten ska vara tillverkad för minst 45 år sedan för att räknas som veteranbåt och dess skick ska vara över förväntan för dess ålder.
  • Båtens längd får inte överstiga 15 meter och den får inte vara bredare än 4,5 meter.
  • För att teckna försäkringen ska du som båtägare vara medlem i Veteranbåtsföreningen eller i Båthistoriska Riksförbundets (BHRF) medlemsföreningar.

Är din veteranbåt oförsäkrad? 
Vill du veta mer om Svenska Sjös nya veteranbåtsförsäkring kan du komma i kontakt med våra experter här!

Comment (0)

Comments are closed.