Stark utveckling för Svenska Sjö!

2016 Oct, 13 (0) Kommentarer

Det av båtklubbarna ägda Svenska Sjö fortsätter att utvecklas positivt. Hittills i år har vi nytecknat 22 % fler försäkringar än motsvarande period förra året. Skadorna har ökat något i antal men är beloppsmässigt på samma nivå som i fjol. Som vanligt är det sjöskador och motorstölder som är de två största skadeorsakerna.

Att vi ökar är ett tecken på att våra nyutvecklade försäkringar, vår specialistservice och vårt pris är uppskattade och förhoppningsvis spelar även det faktum att vi ger allt eventuellt överskott tillbaka till kunder och båtägarorganisationer

Extra glädjande, enligt VD Per Grywenz, är att nöjdheten vid skada har också ökat. Första halvåret i år satte hela 89 % betyget 4-5 där 5 är max. Helåret 2015 var motsvarande tal 86 %.

 

Comment (0)

Comments are closed.