Kunskapsbank

Hur kan du förhindra skador och olycksfall vid färd?

Statistik från Svenska Sjö visar att de vanligaste skadorna under säsongen är grundstötning, vatteninträngning, förtöjningsskador och masthaverier.

Grundstötning

Grundstötningsskador sker vanligen under segling, man litar lite för mycket på plottern och tar ut slagen lite extra och så går man på. Även vid färd med motorbåt sker många grundstötningar på grund av ouppmärksamhet och att man inte tar tillräckligt med marginal när man navigerar med plotter, tänk på att även om GPS:n har bra noggrannhet så kanske de elektroniska sjökorten som används bygger på en gammal sjömätning. Vanligaste området att gå på grund är i hemmavattnet, just där man känner sig som tryggast. En stunds ouppmärksamhet räcker.

Vattenläckage

De flesta vattenläckage sker när båten ligger still och beror ofta på brister i genomföringar. Kontrollera att materialet är friskt genom att rycka hårt i ventiler före sjösättning. Mindre öppna båtar med länspumpar med nivåbrytare känns tryggt men om pumpen havererar eller om batteriet tar slut innebär det att regnvattnet stannar kvar och kan förorsaka skador. I värsta fall att båten sjunker. Har din båt så kallad självläns är det viktigt att se till att de inte är igensatta av löv eller annat, särskilt i slutet av säsongen. Om regn och vatten som sjöar in inte rinner ut tillräckligt snabbt så kan båten hamna så lågt i vattnet att det istället börjar komma in vatten genom självlänsarna. De mer allvarliga läckageskadorna sker ofta vid grundstötning. En större läcka kan vara en traumatisk upplevelse och måste tätas snabbast möjligt. Identifiera läckan, täta den med plugg, träkilar eller minska läckaget med trasor och dylikt. Ett sätt kan vara att använda ett segel som dras under båten och som tätar från utsidan. Sök närmaste skyddat vatten eller hamn. Vid större läckor larma Sjöräddningen.

Förtöjning

Förtöjningsskador är oftast av nötningskaraktär och kan enkelt förhindras genom att alltid förtöja för storm och på en så skyddad plats som möjligt. Håll koll på vindriktning och väderomslag, titta till båten ofta för att i tid kunna förebygga skada. Om du har en öppen båt så bör du inte förtöja den med aktern utåt vid en oskyddad förtöjningsplats. Sjö och svall kan gå in över aktern och i värsta fall sänka båten. Här kan du ladda ner mer information

Masthaveri

Masthaverier kan ibland förhindras genom att kontrollera riggen, att den är oskadd och korrekt ansatt. Segla inte hårdare eller trimma inte hårdare än vad båten med marginal ”tål”. Kontrollera mast och bom för att upptäcka sprickor. Efterspänn/släpp vantskruvar efter behov och tillse att infästningarna är hela.