Tänk på det här när du är i båten

 • Använd flytväst – det enskilt viktigaste säkerhetsprylen ombord.
 • Ha mobilen i ett vattentätt mobiltelefonfodral runt halsen.
 • Se till så att du har ett abonnemang som har täckning där du är.
 • Undvik alkohol på sjön och ha sällskap.
 • Lämna inte barn obevakade.
 • Placera barnen på ett säkert ställe i båten.
 • Gå ut på kortare turer och ha koll på vädret.
 • Lägg till på ett säkert sätt.

Tänk på det här när du badar

 • Överskatta inte din förmåga.
 • Bada inte med alkohol i kroppen.
 • Bada helst tillsammans med någon.
 • Simma hellre längs med stranden än rakt ut.
 • Ta reda på var närmaste livräddningsutrustning finns.

Välj rätt flytväst

Samtliga ombord ska ha en flytväst i rätt storlek. Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt. Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier.

 • 50 Newton
 • 100 Newton
 • 150 Newton

Siffran är ett mått på flytkraften. En människa behöver mellan 20 och 30 Newtons extra flytkraft för att hålla sig flytande. Valet av flytväst är beroende av ett antal faktorer som typ av farvatten, verksamhet, ålder med mera.

Den säkraste västen är räddningsvästen. Den finns i både 100N och 150N. Gemensamt för dessa är att de har stor flytkraft kombinerat med en ordentlig krage som håller upp huvudet. Barn och vuxna som inte kan simma ska använda räddningsväst.
Uppblåsbara flytvästar kräver särskild uppmärksamhet för att vara tillförlitliga. Flytvästen ska kontrolleras regelbundet så att funktionaliteten är intakt. Uppblåsbara flytvästar ska bara användas av simkunniga personer.
Flytoveraller både värmer och ger flytkraft.

Vattentätt mobiltelefonfodral kan rädda liv

Att kunna larma när man hamnar i vattnet är viktigt för att kunna påkalla hjälp. Ett vattentätt mobiltelefonfodral är en bra och billig investering för ett säkrare båtliv. För att komma fram på mobilen krävs självklart tillräcklig täckning. Längs kusterna är täckningen ofta god, medan det däremot kan vara sämre täckning i vissa delar av inlandet. Men viktigt att komma ihåg är att larmnumret 112 prioriteras vid dålig täckning, vilket ökar möjligheterna att larma även vid sämre mobiltäckning.

Alkohol ökar riskerna på sjön

I genomsnitt har ungefär 6 av 10 som omkommer i fritidsbåtsolyckor alkohol i kroppen. Promillehalten påverkar flera funktioner hos människan. Några exempel är mörkerseende, balans, reaktionstid och koncentration. Faller man i vattnet försämras överlevnadstiden. Alkoholbestämmelserna till sjöss har skärpts allt mer under senare decennier. Den senaste skärpningen infördes 2010.

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. Den fasta gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna. Den som har 1 promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri. Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

Var rädd om dig och din familj, var nykter på sjön.