Säker sjösättning – en guide för båtklubbar från Svenska Sjö

2024 Feb, 23 (0) Kommentarer

Låt oss tillsammans på bästa vis göra dig och din båt redo för sjösättning och den kommande säsongen! I denna guide går vi igenom vad som är bra att tänka på inför den stundande sjösättningen för såväl båtägare som klubbar. Ta del av vår checklista, båtmärkningsverktyg och säkra upp emot stölder under säsongens gång.

Med båtsäsongen runt hörnet går många båtklubbar i tankar inför årets sjösättning. För att allt ska bli lyckat är det a och o att ha en välplanerad strategi för sjösättning. Vi på Svenska Sjö Båtförsäkringar är angelägna om att din båtklubb och dess medlemmar får en smidig och skadefri inledning på säsongen. Därför vill vi dela vår expertis och på så vis se till att ni kan njuta av tid till sjöss!

Korrekt hantering av lyftsling under sjösättning

Skador relaterade till sjösättning, speciellt de som uppstår från felaktig användning av lyftsling, är vanliga. Nyckeln är alltid att säkerställa så lyftslingan placeras korrekt. På så vis undviker man skador på känsliga delar som drev och propelleraxel. Vi uppmanar alla att märka ut var slingens korrekta position är redan innan sjösättning – ett smidigt sätt att göra detta på är med Svenska Sjös båtmärkning. Vi förser er även mer än gärna med slingdekaler!

Förebygg vattenintrång vid sjösättning genom noggrann kontroll

Otäthet vid sjösättningen är lika vanligt som vatteninträngning under gång. Det är därför viktigt att direkt efter sjösättningen genomsöka båten för att hitta eventuela läckage, gör gärna ett par extra kontroller under de första 48 timmarna. En båt som sjunker i samband med sjösättningen kan innebära att försäkringsersättningen begränsas vilket såväl båtägare som klubbar bör vara medvetna om.

Den assistans som vi erbjuder i samarbete med Team Marine gäller inte heller från hemmahamn, något som kan vara bra att ha i åtanke.

En checklista för sjösättning

För att underlätta förberedelserna inför sjösättningen, har vi sammanställt en checklista som kan vara bra att ha nära till hands när båten ska i sjön. På denna har vi samlat viktiga punkter som genomföringskontroller och säkerhetsåtgärder för att förebygga stöld.

– Kontrollera alla genomföringar.
– Glöm inte att sätta i bottenpluggen (dyvikan).
– Kontrollera att batteriet är fulladdat.
– Märk gärna din utombordare och lås den med godkänt lås.
– Kontrollera att propellern är ordentligt fastsatt.
– Se till så att att motorbrunnens dräneringshål inte är igensatt eller blockerat.
– Läcktesta gasolanläggning ombord och kontrollera att slangar inte är för gamla.
– Kontrollera alla genomföringar och bälgar i motorbrunnen.
– Gör en kontroll av brandsläckaren
– Se över riggen på segelbåtar innan påmastningen och var du kan lyfta masten så att den inte blir topptung

Stärk säkerheten och tryggheten inom din klubb

En ständig utmaning för såväl båtklubbar som båtägare är skyddet mot stölder. Ett bra sätt att motarbeta dessa är att hålla tiden mellan utrustningsmontering och sjösättning kort. Vi vill också uppmuntra till ett starkt samarbete inom klubben för att bevaka varvsområdet.

För att öka tryggheten vid köp och försäljning av båtar erbjuder Svenska Sjö en köp- och sälj-guide, på samma sida hittar man även ett köpeavtal som är gratis att ladda ner.

Genom att implementera dessa riktlinjer och använda vår checklista, kan din båtklubb se fram emot en säker och njutbar sjösättning.

Comment (0)

Comments are closed.