Det finns flera sätt att kalla på hjälp i en nödsituation

  • Ring 112 och begär sjöräddning
  • VHF-nödanrop MAYDAY
  • Fallskärmsljus/nödraketer
  • Röda handbloss

Tänk på att ha mobiltelefonen i ett vattentätt fodral om halsen, så att du kan larma efter hjälp även om du skulle hamna i vattnet.

Anträffar du någon som råkat i sjönöd, är du skyldig att lämna all hjälp och vara behövlig vid en räddningsinsats, om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem som är ombord.

Sjöfartsverket ansvarar för den svenska sjöräddningen i svenska havsområden samt Vänern, Vättern och Mälaren. Insatserna leds av Sjö- och flygräddningscentralen. I sjöräddningen deltar statliga myndigheter och Sjöräddningssällskapet (SSRS). Sjöräddning i mindre vatten utförs av den lokala räddningstjänsten.