Olycksfallsförsäkring ersätter

  • Vår olycksfallsförsäkring ersätter kroppsskada m.m. på grund av olycksfall då den försäkrade befinner sig på plats där den försäkrade båten ligger förtöjd eller förvaras.
  • Försäkringen gäller även under färd med båten eller då arbete utförs på båten i sjön eller på land. Försäkringen ersätter kostnader för t.ex. medicinsk behandling och vård, tandvård, eventuell ersättningsbesättning för hemtransport av båten, skador på personliga tillhörigheter, allt i den mån kostnaderna inte täcks av annan försäkring.

Försäkringen innefattar också ett kapitalbelopp, vid invaliditet upp till 1 000 000 kr beroende på invaliditetsgrad för person under 75 år (upp till 200 000 kr för person mellan 76 till 90 år) och vid dödsfall 50 000 kr. Försäkringen omfattar, förutom försäkringstagaren själv, upp till 11 personer (besättningsmedlemmar eller gäster) och gäller även när dessa arbetar med båten på land.

Fullständiga villkor