MärkDNA och mikropunkter: Enkla sätt att hålla tjuven borta

2023 Oct, 11 (0) Kommentarer

Utav våra 50 000 skadeärenden är det många som kategoriseras som stöld. Med hjälp av denna erfarenhet kan vi se vilka metoder som avskräcker tjuvar från att stjäla båtar. MärkDNA och mikropunkter är två av dessa – såhär fungerar de!

MärkDNA avskräcker inte bara de med ont uppsåt. Det kan också vara en ovärderlig resurs när det kommer till att identifiera stöldgods såsom motorer, skrov eller teknik som stulits från båtar.

Principen är relativt enkel. MärkDNA är ett syntetiskt framtaget DNA som kan penslas eller sprayas på föremål. DNA koden är unik och varje märksats registreras i en databas. Med hjälp av en speciell lampa som bland annat polisen har i sin utrustning kan DNA-koden avläsas. När koden tolkats matas denna in i databasen som visar vem den rättmätige ägaren till båten, motorn eller föremålet är.

Mikropunkter fungerar på ett annat sätt men principen är densamma. Dessa består av små punkter av ett genomskinligt material. I vardera punkt finns en pinkod som finns registrerad i en databas. Punkterna appliceras genom att stryka på ett lim som görs synligt under ett särskilt ljus. Med hjälp av mikroskop går punkterna sedan att avläsa.

MärkDNA och mikropunkter i all ära men för att tjuven ska avskräckas måste det synas tydligt att båten, motorn eller föremålet är uppmärkt. Därför brukar det följa med dekaler för de märksatser som finns på marknaden. Om din båtklubb har valt att märka upp alla båtar i klubben finns dessutom speciella skyltar som visar att alla båtar är märkta.

I dagsläget samarbetar polisen med följande produkter: SmartDNA, SelectaDNA.

Står du utan båtförsäkring? Räkna på hur din premie i rutan nedan!

Comment (0)

Comments are closed.