Kunskapsbank

Lägre självrisker gäller vid:

Bärgning av nödställd: Ingen självrisk dras av vid skada som uppstår under bärgning av annan båt i nödläge.

Vissa Brandskador: Självrisken reduceras med upp till 2 500 kr vid brand i båt som ligger i sjön och antingen har fast automatisk eller fjärrmanövrerad brandsläckningsutrustning eller som ligger inom båtklubbsområde eller marina som kontinuerligt övervakas med av Svenska Sjö godkänt kameraövervakningssystem med åtgärd.

Vissa Stöldskador: Självrisken reduceras med ned till 0 kr vid stöld av motor, motordelar eller hel båt om stölden sker inom båtklubbsområde och klubben vidtagit stöldförebyggande åtgärder enligt program som tagits fram av SBU och Svenska Sjö. Har klubben genomfört programmet och rapporterat detta till Svenska Sjö så reduceras självrisken utan att du som kund behöver vidta någon åtgärd. Mer om programmet kan du läsa på svenskasjo.se/forebygg-skada.

Godkänd Säkerhetsbesiktning

Om båten under innevarande 5-årsperiod genomgått frivillig säkerhetsbesiktning reduceras självrisken vid sjö-, slip- eller brandskada med 1 500 kr. Säkerhetsbesiktningens giltighet kontrolleras vid inträffat skadefall.

Skadefrihet

Du får 500 kr lägre självrisk för varje skadefritt försäkringsår, Efter tre skadefria försäkringsår i följd har du maximal skadefrihetsbonus, 1500 kr. Efter en ersatt skada återgår bonusen till vald självrisk och en ny kvalificeringsperiod påbörjas.