Tillsammans med övrig information som lämnas i villkoren är Svenska Sjö AB, med anledning av lagen om försäkringsdistribution, skyldig att lämna nedanstående information till samtliga kunder. Svenska Sjö är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Svenska Sjö är en anknuten försäkringsförmedlare för Trygg-Hansa, filial till Codan A/S. Från 2022-04-01 är försäkringsgivaren Trygg-Hansa, filial till Tryg Forsikring A/S. Detta finns noterat hos Finansinspektionen för vilket Svenska Sjö betalar en tillsynsavgift.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-postadress: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se


För att kunna ta hand om våra kunder på bästa sätt har vi ett kundcenter där försäkringar förmedlas liksom en skadeavdelning. För dessa tjänster, liksom för administration och marknadsföring, erhåller Svenska Sjö AB en provision om 25 % som baseras på årets totala premieintäkt. Denna provision erläggs av försäkringsgivaren. Vi erhåller också en ersättning om skaderesultatet är bättre än förväntat. Allt eventuellt överskott betalas tillbaka till kunder som är båtklubbsmedlemmar och till medlemmens båtägarorganisation. Vi är måna om våra kunder och att de finner vår service som god.

Klagomål

Om vi av någon anledning inte lever upp till dina förväntningar, ber vi dig att i första hand vända dig till handläggaren du haft kontakt med. Förmedlaren har utsett en centralt ansvarig person för att hantera klagomål. Klagomål kommer att behandlas sakligt och korrekt.

Vid klagomål kan du utan kostnad kontakta klagomålsansvarig Elsa-Maria Rengbrand hos Svenska Sjö AB på telefonnummer +46 704 925 237 eller på e-postadress eja@svenskasjo.se

För att kunna ta hand om ditt ärende på ett bra sätt ber vi dig att ange vem du varit i kontakt med samt ditt namn, telefonnummer och försäkringsnummer eller personnummer i brevet. I det fall ditt klagomål avser försäkringsprodukterna kommer ditt klagomål att vidarebefordras till försäkringsgivaren.

Du kan också vända dig direkt till klagomålsansvarig hos försäkringsgivaren Trygg-Hansa https://www.trygghansa.se/om-trygghansa/inte-nojd/formular-inte-nojd-privat
Om klagomålet gäller en skada kan du alltid vända dig till Svenska Sjös skadeprövningsnämnd för att få ditt ärende omprövat. Skadeprövningsnämnden består av representanter från båtägarorganisationerna och en jurist, adressen är samma som till Svenska Sjö AB.

Förmedlare
Svenska Sjö AB
Organisationsnummer 556221-0343
Västerhamnsplan 2
185 31 Vaxholm
Telefon : 010-490 49 00
Mail : info@svenskasjo.se
Web : www.svenskasjo.se

Försäkringsgivare
Trygg-Hansa Försäkringsfilial/ Codan forsikring A/S

Försäkringsgivare från 2022-04-01
Trygg-Hansa Försäkring filial | 106 26 Stockholm | Bolagsverket | Org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark
Telefon : 0771-111 110
Web : www.trygghansa.se

Ansvarsförsäkring
Som anknuten försäkringsförmedlare är försäkringsgivaren Trygg- Hansa, ansvarig för ren förmögenhetsskada som kan uppstå genom förmedlingsuppdraget.