Kunderna får del av Svenska Sjös överskott!

2016 Jan, 24 (0) Kommentarer

Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Nu har bolaget tagit ytterligare ett steg och inför en resultatbonus, som kommer kunderna till godo.

  • Vi ger 1,4 Mkr tillbaka till den som är båtklubbsmedlem och kund i Svenska Sjö, säger Per Grywenz, VD Svenska Sjö. 2015 blir ett fint år för Svenska Sjö. Vi gör ett bra överskott som beror på att våra kunder har råkat ut för färre skador än vi beräknat. Och de som ändå råkat ut för skada är nöjdare än tidigare. De som är mycket nöjda med vår hantering vid skada har ökat från 82 till 86 %! Sedan har vi varit snåla med andra kostnader i vår verksamhet utom stödet till båtklubbarna, där har vi ökat på.
  • Svenska Sjö ägs av båtorganisationerna (bland andra SBU) och delar därför ut 1,4 Mkr till dem som har varit kunder under 2015. Det syns på fakturan som ”Resultatbonus” och den baseras på den premie kunderna betalade 2015.
  • Kunderna får direkt bonus på årets premie när de förnyar försäkringen och båtklubbarna får nya pengar för att ytterligare utveckla sin verksamhet. Genom båtklubben är försäkringstagarna ”delägare” i Svenska Sjö och det ger direkta fördelar som mer omfattande villkor, lägre premier och smidig skadereglering. Det är också glädjande att alla de försäkringsnyheter som vi utvecklade inför 2015 fått så positivt mottagande.

Comment (0)

Comments are closed.