Försäkring för båtklubben

Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB, genom samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra pris-värda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Omfattning – Båtklubbsförsäkring

Översiktlig information

Annonser & banners

Annonser för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen

Det syns när våra kunder är nöjda (SBU annons)

Ladda ner PDF


Välkommen att försäkra din båt hos oss! (SBU annons)

Ladda ner PDF


Kollar du din båt i vinter? Ladda ner Svenska Sjös Båtägarguide! (SBU annons)

Ladda ner PDF


Tillsammans skapar vi Sveriges bästa båtförsäkringar (SBU annonsbrev)

Ladda ner PDF

Banners för båtklubb ansluten till Svenska båtunionen

Gör så här:
För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara bild som”. Ladda sedan upp bilden på er hemsida och länka den till svenskasjo.se
För att hämta länkadress: högerklicka på bild och välj “kopiera länkadress” och klistra in länkadressen där ni vill ha bannern på er hemsida och lägg in bildlänk till www.svenskasjo.se.

    

Så får klubben ersättning för annonser och banners

Banner
Då båtklubben lägger in banner centralt på klubbens startsida erhålls 1 200 kr för en liten banner och 2 000 kr för en stor banner, maximalt 2 000 kr per år. Stor banner ska täcka hemsidans bredd. Bannern ska vara klickbar till vår hemsida. Klubben får inte ersättning för gammal banner.

Annonser
För Annonser i klubbtidning och i utskick till medlemmar per brev eller mejl erhåller båtklubben 500 kr per införande och maximalt 2 000 kr per år. Klubben får inte ersättning för gammal annons. Annonser finns att hämta här på vår hemsida.

Instruktion för fakturering till Svenska Sjö

  1. I December skickar ni en faktura med en sammanställning för alla utskick och banners ni haft under året. Skicka till Svenska Sjö, senast sista februari nästkommande år för att få bidraget. Ange BG nr. eller PG nr. som ersättningen skall skickas till.
  2. Fakturan skickas till adress: Svenska Sjö, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm eller e-post: info@svenskasjo.se
  3. Tänk på att Svenska Sjö enbart betalar ut klubbstöd för nya annonser  och inte gamla annonser från tidigare år.
  4. I fakturan skall det finnas en länk till klubbens hemsida om det gäller banner, och/eller kopior på nyhetsbrev om det gäller annonser.
  5. Utbetalning sker under första kvartalet.

Frågor & svar

Hur gäller Båtklubbsförsäkringen vid sjösättning och upptagning?

Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben och gäller för all verksamhet som anses vara normal verksamhet för en båtklubb. Försäkringsbeloppet är 5 000 000 kr vid sak- och personskada.

Vid skada på omhändertagen egendom är ersättningsbeloppet begränsat till 2 000 000 kr. Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 000 000 kr. Båtägarens båtförsäkring gäller dock alltid i första hand.

Självrisken vid skada på båt som lyfts och/eller transporteras med mobilkran är 50 % av prisbasbeloppet. Högre försäkringsbelopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

Gäller Båtklubbsförsäkringens för klubbens egna båtar?

Egendomsförsäkringen omfattar fast och lös egendom som tillhör båtklubben. Försäkringen omfattar även hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra. Dessutom ersätts datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivalier.

Försäkringen omfattar dock ej båtar. Vi kan erbjuda separat båtförsäkring.

Gäller Båtklubbsförsäkringen för båtklubbens bryggor?

Bryggor, bommar, bojekor samt båtar i övrigt omfattas inte av försäkringen.

Ingår olycksfall i Båtklubbsförsäkringen?

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inklusive klubbholmar samt utanför klubbens område i samband med av klubben, SBU samt förbund utlyst aktivitet.

Olycksfallsförsäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.

Vidare gäller olycksfallsförsäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen.

Olycksfallsförsäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt- eller segeltävling.

Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av olycksfallsförsäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resorna till och från besiktningsområdet.

Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.

Tilläggsförsäkring för anhöriga kan tecknas.

Hur gäller Båtklubbsförsäkringen för styrelsen?

Styrelseansvarsförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben. Ordförande och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan bli personligt ansvariga för oaktsamhet.

Styrelseansvarsförsäkringen ersätter eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot styrelsemedlem samt omfattar ombuds- och rättegångskostnader upp till 5 prisbasbelopp. Ingen självrisk utgår.

Högre försäkringsbelopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan eller på nedanstående telefonnummer. Vi hjälper dig att besvara frågor och självklart även se över er försäkring för klubbens båtar och fastigheter.