Förtöj alltid för storm

Så lyder en gammal god sjömansregel. Men att förtöja båt är inte alltid självklart, hur förtöjer korrekt och vilka moment ingår? Vad behövs för utrustning till båten? Vi har samlat vår kunskap kring ämnet i en utförlig och tydlig Förtöjningsguide, som du enkelt kan ta del av här.

Vi går igenom allt du behöver veta om att förtöja båt vid brygga, förtöja båt vid boj, från beslag och fendrar till bojar och vad man bör tänka på beroende på i vilken miljö du förtöjer i. En del benämningar och ord kan till en början vara svåra att hålla reda på, har du koll på orden i vår ordlista?

Bojten I en boj genomgående stålstång med ögla i vardera änden.
Bygelbult U-format beslag, genomgående och med gängor och muttrar, i vilket lina eller kätting kan sättas fast.
Dragg Enkel form av ankare, ofta ihopfällbart, med 4 armar som ska hugga tag i botten.
Fender Don för att skydda båtsidan, oftast tillverkad av plast och uppblåsbar.
Halkip Beslag, genom vilket förtöjningslinan ska ledas och hållas på plats vid relingen.
Kaus Beslag av stål eller plast som skoning i öglor på tågvirke mot nötning.
Klys Beslag genom vilket en lina, oftast en ankarlina, kan föras ut.
Knap Don för fastläggning. ofta av klenare linor, t.ex. fall och skot.
Lekare Don som medger att två föremål kan vrida sig oberoende av varandra.
Plätt Tallriksformat mindre skålankare av bly med en ingjuten stålstång som fäste för ankarlina.
Pollare Don för fastsättning av förtöjningslina i fören och aktern på båten
Ringbult Genomgående bult med ögla och ring i vilken lina eller kätting kan sättas fast.
Schackel U-formad bygel av stål som med en bult genom skänklarna förvandlas till en sluten länk.
Splitsa “Fläta ihop” (skarva) två tågvirkes- eller stållinor, alternativt ‘fläta” en ögla i änden (ögonsplits).
Spring Extra förtöjningslinor då båten ligger utefter en brygga eller kaj. “Förspring” är en lina som går snett akteröver till bryggan från fören. “Akterspring” går snett föröver från aktern.
Svaj Ligga “på svaj” är att vara förtöjd vid enbart boj eller ankare.
Utsatt läge Förtöjningsplats utan skydd åt ett eller flera håll mot sjö- och vind och/eller där hastiga och betydande vattenståndsändringar förekommer.
Öglebult Genomgående bult med öga (ögla) i vilken lina eller kätting kan sättas fast.

Vi hoppas du ska ha stor nytta av Svenska Sjö Förtöjningsguide, och glöm inte: FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!